MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE ….

tarafından gönderildi

Sevgili Meslektaşlarımızın Dikkatine!…

Oda Yönetimi olarak birinci önceliğimiz; özellikle aramıza yeni katılan meslektaşlarımız ve katılacak meslektaş adaylarımızın okullarından mezun olduktan sonra,  hak ettikleri gibi,  hiç beklemeden kamu ya da özel sektörde iş bulabilmeleridir. Bunun için yoğun olarak çaba sarf etmekteyiz.

Odamız ile ilgili duyuruları web sayfamızdan yapmaktayız. Bununla birlikte yayınladığımız haberlerin ve duyuruların okunması ve takip edilmesi açısından ciddi sıkıntılar var. Örneğin Çanakkale, Biga İlçesinde kurulacak olan Ağan ve Karaburun Termik Santralları ile ilgili Danıştay 14. Dairesinin vermiş olduğu kararları web sayfamızda yayınladık ama an itibari ile biri 6  (Altı) ziyaretçi, diğeri 4 (Dört) ziyaretçi sayısına ulaşmış.

Oysa bu kararlar bizim mesleğimiz açısından son derece umut veren ve mesleği onurlandıran kararlardır. Yıllardır ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporlarının hazırlanmasında Meteoroloji Mühendislerinin de olması gerekmektedir diye mücadele eden Odamızın tezini hayata geçiren bir karardır. Bu kararlar emsal kararlardır ve ÇED raporlarının, özellikle Emisyon Dağılım Modellemesi bölümünde, ekip içinde olması gereken uzman mühendisler arasında mahkeme kararı ile adı yazılan meslek konumundadır. Her yıl yüzlerce emisyon dağılım modellemesi olan ÇED raporunun hazırlanarak bakanlığa sunulduğu düşünüldüğünde ciddi bir iş sahasından bahsettiğimiz anlaşılır.

Bundan sonra Oda yönetimi olarak yapmamız gereken bir dizi çalışma mevcuttur. Öncelikle konu ile ilgilenen meslektaşlarımızı Emisyon Dağılım Modellemelerinin hazırlanması ve hazırlanan raporların nasıl kontrol edileceği konularında sertifikasyonlu bir eğitime tabi tutmak olacaktır.  Oda tarafından bu sertifikaya sahip olmayan meslektaşlarımızın ÇED Raporlarının Bölüm IV.2.1, V.2.29, V.1.1, V.2.9, V.2.11 ….. gibi  ( daha da detaylandırılabilir) bölümlerine imza atmaları engellenecektir.

Bugüne kadar yaptığımız uygulama BTB ve SMM’si olan firma ve kişiler ile bu sorunun çözümü sağlanmaya çalışılıyordu ancak uygulamada ciddi sıkıntılar yaşamamız nedeni ile yeni bir çözüm gerekli olmuştur.

İkinci bir adım ise;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik ve yetki almış ÇED Firmalarına ilgili Mahkeme kararlarını oda olarak tebliğ ederek bundan sonraki çalışmalarında bu mahkeme kararlarına uymalarını talep etmek olacak.

Şimdi sizlerden beklediğimiz şudur.

1-Emisyon Dağılım Modellemeleri konusunda nasıl bir eğitim talep edersiniz?

2- Ben emisyon dağılım modellemeleri konusunda uzmanım ve bu konuda eğitici olabilirim, yada eğitime katkı verebilirim der misiniz?

3-Konu ile ilgili başka görüş ve önerileriniz var mıdır?

4- Eğitimlerin zamanlaması ile ilgili ne düşünürsünüz?

Görüş ve önerilerinizi lütfen bilgi@meteoroloji.org.tr

Mail adresine yazar mısınız?

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram