METAN EMİSYONU ARTIYOR

tarafından gönderildi

Yeni yayınlanan Küresel Metan Bütçesi, güçlü bir sera gazı olan metan emisyonunda bir artış olduğunu gösteriyor.

Artan metan emisyonları, 2000’li yılların başından 2017 yılına kadar dönemde tarım ve fosil yakıt kaynaklarından eşit olarak ortaya çıkmaktadır.

Artışın en büyük sebebi; Brezilya, Güney Asya ve Güneydoğu Asya gibi tropikal enlemlerde kalan ülkeler ve bölgeler, bunu ABD, Avrupa ve Çin gibi kuzey-orta enlemdeki bölgeler takip ediyor.

Tropik bölgelerde ki sulak alanlar ve yüksek enlemlerdeki ülkeler (örn. Rusya, Kanada). Doğal kaynakların (% 40) ına sahiptir.

Son yirmi yıl içinde emisyonlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Artan metan konsantrasyonlarının sebebi ise , kısmen, artan emisyonlara ek olarak azalan metan imha oranından kaynaklanabilir.

Global Karbon Projesi, “Analizlerimiz metanın atmosferde biriktiğini gösteriyor, çünkü insan aktivitesi yok edilenden daha hızlı metan üretiyor.” demektedir.

Metanın antropojenik ve doğal kaynakları hakkındaki bu kapsamlı değerlendirme, dünyanın dört bir yanından 91 bilim adamı ve 69 araştırma kuruluşu tarafından gerçekleştirilen çok yıllık bir çalışmadır.

Kaynak: WMO Earth System Science Data dergisindeki ana makaleden alınmıştır.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram