Uluslararası Uzay Ajansları, meteorolojik uydular ile ilgili 50 yıllık işbirliğini kutladı.

CGMS at 50

Büyük uzay ajanslarından oluşan küresel bir konsorsiyum, hava tahminleri, hayat kurtaran erken uyarı hizmetleri ve giderek artan bir şekilde etkisini arttıran iklim değişikliğini izleme ve diğer uygulama alanları için hayati önem taşıyan meteorolojik uyduların hizmetinde 50 yıllık bir işbirliğini kutluyor.

Meteorolojik Uydular için Koordinasyon Grubu (CGMS); Çin, Avrupa, Hindistan, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden çeşitli uydu ajanslarının yanı sıra Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ve Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC). da dahil olmak üzere tamamen uluslararası kuruluşlardan oluşmaktadır.

Uzay ajansı başkanları, 17 Haziran’da WMO merkezindeki 50. yıl dönümü törenleri için tebrik mesajları verdi. Etkinlik, birlikte çalışma prensibine dayanan koordineli, uzay tabanlı gözlemlerin faydalarını sergileyecektir. Katılımcılar süper bilgisayarlar, BT bulut teknolojisi ve Yapay Zeka tarafından sağlanan fırsatların yanı sıra , güneşle ilgili olarak “uzay havası”ndan kaynaklanan bozulma tehditleri ve meteorolojik amaçlar için kullanılan sınırlı radyo frekansları üzerinde artan baskı ve zorluklar konusunda da bilgi sahibi olacaklar.;

EUMETSAT Genel Direktörü ve CGMS Sekreterliği başkanı Phil,Evans ; “Hükümetlerden, endüstriden ve vatandaşlardan kısaca toplumun her kesiminden daha kaliteli hava tahminleri ve şiddetli hava olaylarının erken uyarılarına ilişkin beklentileri karşılamak için, CGMS’nin temel önceliği, uzaydan sürekli olarak yüksek kaliteli ve giderek daha doğru gözlemleri ilgili sektörlere sunmaktır” diyor.

Evans ayrıca “Küresel olarak koordine edilmiş bir oluşum gerekli ve CGMS gibi mekanizmalar bu konuda kilit bir rol oynayacak” diyor.

CGMS, 1972 yılında Avrupa, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uydu ajansları tarafından, yeni kurulan sabit uyduların işletimi ve kullanımını koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Yıllar geçtikçe, üyelik ve görev alanı, giderek artan sayıda hava, iklim, okyanus ve çevresel izleme uygulamalarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

CGMS, yakın zamanda iklim ve sera gazı gözlemlerinin yanı sıra uzay havasını (güneş aktivitesi ile ilgili) önümüzdeki on yıl için öncelikli faaliyet alanlarına ekledi.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “Ortaklıkların gücü çok önemlidir ve biz tahminler konusunda Küresel Sistemler yaklaşımını benimserken bu konu gelecekte daha da önemli olacaktır” diyor.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “Uydu gözlemleri, atmosferimizde, gezegenin uzak bölgelerinde ve okyanusların derinliklerinde neler olduğuna dair anlayışımızı büyük ölçüde artırdı. Fırtına izlerini ve yağış modellerini tahmin edebilir ve kuraklık ve orman yangınlarını izleyebiliriz. Bu imkanlar bize afet direncini ve müdahalesini güçlendirirken , iklim değişikliğini azaltma ve uyum konusunda karar vermeyi destekleme çabalarımızın ta temelini oluşturmaktadır.” diye ekliyor.

Petteri Taalas, “CGMS, WMO Entegre Küresel Gözlem Sistemini gerçekleştirmek için gereken uluslararası işbirliğinin yanı sıra erken uyarı sistemlerine erişimi artırma ve sera gazı emisyonlarının izlenmesini güçlendirme girişimlerine örnek teşkil ediyor” diyor.

Meteorolojinin Gökyüzündeki Gözleri

Yıllar geçtikçe, “meteorolojik gökyüzündeki gözleri” kapsamı, yer sabit uyduların yanı sıra kutupsal ve eliptik yörünge gözlemlerini de içerecek şekilde tüm gezegeni ve hemen her şeyi kapsar hale geldi.

CGMS at 50

Avrupa, ABD ve Çin arasındaki ortak işbirliği, uluslararası kutupsal yörüngeli meteorolojik uydular takımyıldızının iki yörüngeli sistemden üç yörüngeli bir sisteme genişletilmesini sağladı. Geçmişte, EUMETSAT ve NOAA sabah ve öğleden sonra yörüngeleri işletiyordu. Mevcut durumda ise Çin’in kutupsal yörüngeli uydularından sabahın erken saatlerindeki yörüngesi ile büyük ölçüde geliştirildi.

Kombine olarak, bu üç yörüngeli uydu sistemi, şiddetli hava olaylarından orman yangınlarına kadar, okyanus yüzeyinden deniz yüzeyi rüzgarlarına kadar her şey hakkında daha fazla gözlem sağlamaktadır. Kutupsal Yörüngeli Meteoroloji Uydular, tahminlerdeki hataları azaltmak için kullanılan uydu verilerinin yaklaşık % 90’ını sağladıkları için küresel sayısal hava tahmin modelleri için de hayati bir öneme sahiptir.

CGMS, küresel kullanıcılara, özellikle WMO topluluğuna hizmet etmek için verilerin işlenmesini ve dağıtımını standart hale getirmektedir. Ayrıca, uydu verileri ve ürünleri için küresel standartların geliştirilmesi ile ortaklar arasında veri alışverişini önemli ölçüde geliştirmiştir.

CGMS’nin en önemli başarılarından biri, küresel bir yedekleme çerçevesinin (acil durum planlaması) oluşturularak- “komşunuza yardım etme” kavramını oluşturmasıdır.

Bir üyenin uydularının arızalanması durumunda, CGMS üyeleri, dünyanın başka bir yerindeki gözlemlerin sürekliliğini sağlamak için uyduları nominal konumlarından hareket ettirerek birbirlerine destek oldular.

Aynı “topluma hizmet eden uydular” felsefesi, CGMS ile ilgili faaliyetlerin temelini karakterize eder.

Sabit Yörüngeli uydulara örnek olarak bakıldığında, EUMETSAT uyduları Hint Okyanusu adaları ve doğu Afrika için çok önemli veriler sağlamaktadır. EUMETSAT aynı zamanda Çin, Hindistan, Japonya ve Kore Cumhuriyeti uydularını tamamlayarak Hint Okyanusu’na göz kulak olmaya yardımcı olur. Japonya’nın Himawari-8’i, Asya-Pasifik bölgesine uydu verilerinin gücünü getirdi. Çin’in FY-4 uydusu, aynı bölge hakkında değerine paha biçilemez ek bilgiler sağlıyor.

CGMS Sekreterliği Başkanı Phil Evans .“Gelecek nesilleri etkileyecek küresel zorluklarla yüzleşmekten sorumlu, iyi yapılandırılmış, kullanıcı odaklı bir topluluk adına hareket etme ayrıcalığına avantajına sahibiz. Birlikte hareket edelim ve gözlemlerimizi birlikte paylaşalım!” diyor.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK:WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram