TMMOB

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND  ARCHITECTS UNION  DES CHAMBRES DES INGENIEURS  ET DES ARCHITECTES TURCS

Selanik Caddesi No : 19 Kat : 1  06650  Yenişehir  ANKARA – TÜRKİYE  Tel : +90 (312) 418 1275  Faks : +90 (312) 417 4824 
Web: http://www.tmmob.org.tr  E-Posta : tmmob@tmmob.org.tr

                                                                                                           Tarih: 27 Şubat 2020

                                                                                                           Sayı:  375

ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK) bağımsız bir organı olan Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) üyesidir. MÜDEK, program değerlendirmelerinde görev almak üzere Birliğimize bağlı Odalardan değerlendirici aday başvurusu talep etmektedir.

MÜDEK Çalışma Yönetmeliği Madde 5.2’ye göre önerilen program değerlendiricileri adaylarının aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenmektedir;

a)      Akademisyen olmayan program değerlendiricisi adaylarının; mühendislik eğitimi, mühendislerin yönetimi ve kalite süreçleri alanlarından en az birinde en az 5 yıl deneyimli olmaları

b)     Akademisyen program değerlendirici adayların; yurt içinde veya yurt dışında akreditasyon almış mühendislik programlarında ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında deneyimli olmaları

Program değerlendiricilerinin, ziyaretlerde görev almadan önce MÜDEK tarafından verilen bir eğitim çalıştay programını tamamlamış olması gerekmektedir. Eğitimi tamamlamış yeni değerlendiriciler, ilk görevlerini deneyimli bir asıl değerlendiriciyle birlikte eş değerlendirici olarak yapacaklardır.

Görevlendirilecek program değerlendiricilerinden, ilgili mühendislik programının öz değerlendirme raporunu incelemeleri dışında, mümkün olduğu takdirde yılda sadece bir kez ve biri Pazar günü olmak üzere 3 günlük kurum ziyaretine katılmaları bekleniyor. Kurum ziyaretinin zamanlaması ise tüm takım üyelerine uygun olacak şekilde kararlaştırılmaktadır.

Adayların özgeçmiş ve anketleri MÜDEK Aday Belirleme Komitesi tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan adaylar tüm masrafları MÜDEK tarafından karşılanacak olan bir buçuk gün süren bir eğitim çalıştayına katılmaları ardından program değerlendiricisi olarak görev alabileceklerdir.

Yukarıda yer alan özelliklere sahip olup başvuru yapacak olan üyelerinizin iletişim bilgilerini de içeren kısa özgeçmişlerini ve ekte yer alan anket formunu doldurarak doğrudan baser@mudek.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu program değerlendirici adayı olarak Odanız üyelerinden başvuru yapacak olanlar için gerekli duyuruyu yapmanız, başvuran üyelerinizin iletişim bilgilerini de içeren kısa özgeçmişlerini ve ekte yer alan anket formunu doldurarak doğrudan baser@mudek.org.tr adresine iletmeniz hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL

Genel Sekreter

EK: MÜDEK Değerlendirici Adayı Anketi

MÜDEK DEĞERLENDİRİCİ ADAYI ANKETİ

Aşağıdaki soruları kendi ifadelerinizle ve özet olarak bir kaç cümle ile cevaplayınız.

  1. Yurt içinde ve/veya yurt dışında akreditasyon almış mühendislik eğitim programlarında ölçme- değerlendirme, sürekli iyileştirme veya akreditasyon hazırlığı konularında deneyiminiz oldu mu? Olduysa, hangi düzeyde?
  • Şirket, kurum veya kuruluş değerlendirme, değerlendirilme, sertifikasyon veya  akreditasyon deneyiminiz var mı? Varsa, hangi düzeyde?
  • Mühendislik Faaliyetleri, Mühendislik Ekibi yönetimi veya genel olarak mühendislik ile ilgili Kalite Süreçleri alanlarında deneyiminiz var mı? Varsa, hangi düzeyde?
  • Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Güvencesi, Sürekli İyileştirme, Süreç Yönetimi, Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli, Sistem Ömür Devri Süreçleri gibi konularda belgelendirme/akreditasyon çalışmaları deneyiminiz var mı? Varsa, hangi düzeyde?

Aşağıdaki sorular MÜDEK ailesine değerlendirici olarak katılmak üzere olan kişiler tarafından MÜDEK’in nasıl algılandığını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu soruları gönüllü olarak yanıtlamanızdan memnun olacağız. Birden fazla şıkkı tercih edip işaretleyebilirsiniz.

  • MÜDEK’i  en iyi  hangi terimler tarif eder?
YÖK organı Bağımsız Meslek odası Dernek Uluslararası kuruluş  
ABET şubesi Kamu kuruluşu Sivil girişim  
  • MÜDEK’in idari olarak sorumlu olduğu kurumlar hangileridir?
YÖK Yükseköğretim Kalite Kurulu MYK MEB TMMOB
MDK TÜRKAK Hiçbiri  
  • Hangileri MÜDEK’in paydaşları listesinde sıralanabilir?
YÖK Mühendislik Bölümleri Yükseköğretim Kalite Kurulu TTGV TMMOB
Mühendisler Mühendislik Dekanları Ulusal kalite kuruluşları Hükümet Uluslararası kalite kuruluşları
  • MÜDEK’in program değerlendirme faaliyetini hangi terimler tarif eder?
Tavsiye Teftiş Danışmanlık Yol gösterme Örnek olma
Özendirme Denetleme Sıralama Belgeleme Sertifikasyon
Ölçme Ölçüte uygunluk Mesleki yeterlilik belirleme Araştırma kapasitesi saptama  

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram