OLAĞANÜSTÜ DÜNYA METEOROLOJİ KONGRESİ BAŞLIYOR.

tarafından gönderildi

Olağanüstü Dünya Meteoroloji Kongresi başlıyor.

WMO Extraordinary Congress Oct 2021


Dünya Meteoroloji Teşkilatı, hava, iklim, su, atmosfer ve okyanus hizmetleri konusunda her geçen gün artan talep ı artışını karşılamak ve bu konudaki politikalarını güçlendirmek amacıyla Kongrede özel bir oturum düzenledi. İklim değişikliği, çevresel ve demografik değişimdeki hızlılık ve extrem hava koşullarının artan sıklığı ve etkisi göz önüne alındığında bunun ne kadar gerekli olduğu da anlaşılır.

WMO Extraordinary Congress Oct 2021

Olağanüstü Dünya Meteoroloji Kongresinde, özellikle su, kapsamlı ve yeni bir veri alışverişi politikası , güçlendirilmiş, daha iyi finanse edilen bir küresel gözlem sistemi dahil olmak üzere temel önceliklere odaklanacaktır. COVID-19 pandemisinin neden olduğu aksama göz önüne alındığında, extrem olaylar/küresel krizler sırasında sistemlerin işletilmesi ve bakımı ve WMO yapılarında devam eden reform da tartışılacaktır.

Geleneksel dört yıllık döngünün ortasında neredeyse 11-22 Ekim tarihleri ​​arasında gerçekleşen Kongre, İsviçre Federal İçişleri Departmanı Başkanı Alain Berset tarafından açıldı.

Bakan Berset, hava, su ve iklimle ilgili verilerin devam eden iyileştirilmesinin ve gelişmiş risk yönetiminin, bu yaz yaşanan extrem olayların etkisiyle artık daha iyi başa çıkabileceğimiz anlamına geldiğini söyledi.

MeteoSwiss tarafından yönetilen ve İsviçre Federal Konseyi tarafından desteklenen bir pilot proje olan Weather4UN, meteorolojik veri üretimi ve iletiminin BM sistemi ve dünyadaki insani yardım kuruluşları için koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlıyor. Bu girişim sonucunda önceden önlem alınabilecek ve insanlar extrem hava olaylarından daha iyi korunabilecektir.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalalas, İsviçre hükümetinin finansmanı sayesinde, WMO’nun mevsimsel tahminler, El Nino/La Niña olayları için görünümler ve tropik siklonlar gibi yüksek etkili hava tahminleri ile BM insani yardım ağına verdiği desteği artırabildiğini söyledi.

Prof. Taalas, bu yaz Almanya’da ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde yaşanan aşırı yağışların ölümcül sel baskınlarına ve Kanada ile kuzeybatı ABD’de rekor kıran sıcağa atıfta bulunarak, “Afetler hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeleri vuruyor” dedi.

Prof. Taalas, “Her iki durumda da extrem olaylar ve iklim değişikliği arasındaki açık bağlantıları gösterebiliriz” dedi.

1970 ile 2019 yılları arasında iklim değişikliğine bağlı extrem hava koşulları nedeniyle oluşan afetler aynı zamanda iyileştirilmiş raporlama nedeniyle beş kat arttı. Ancak gelişmiş erken uyarılar ve afet yönetimi sayesinde ölüm sayısı neredeyse üç kat azaldı.

Zorlukları karşılamak için WMO ve Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi koordinasyonunu artırıyor.

BM Genel Sekreteri’nin Afet Riskini Azaltma Özel Temsilcisi ve UNDRR başkanı Mami Mizutori, “Uluslararası işbirliği, WMO’nun çalışmaları ile ilmek ilmek gelişmektedir.” dedi. “Hiçbir yerde bu, son teknoloji erken uyarı sistemlerinin sağlanmasından daha belirgin değildir” dedi. Ancak, WMO üyelerinin yarısından fazlasının, özellikle afet kayıplarını en az karşılayabilen ülkelerde erken uyarı sistemlerinden yoksun olduğu da dile getirdi.

Su

Su stresi, su ile ilgili tehlikeler ve su kalitesi, günümüzde toplumlar için her zamankinden daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 2000 yılından bu yana, sel kaynaklı afetler önceki iki on yıla kıyasla % 134 arttı. Aynı dönemde kuraklıkların sayısı ve süresi de % 29 arttı. 2018’de 3,6 milyar insan 2018’de yılda en az bir ay suya yetersiz erişime maruz kaldı. 2050 yılına kadar bu sayının beş milyarı aşması bekleniyor. Ancak yönetim, izleme, tahmin ve erken uyarı sistemleri entegre bütünleşik sistemler değil ve hem bu konudaki yatırımlar hem de sistemler yetersiz

Bu nedenle Olağanüstü Kongre, Hidroloji için bir WMO Vizyon, Strateji ve Eylem Planını kabul edecektir.

Sürdürülebilir kalkınma ve gelişmiş dayanıklılık, “2030 yılına kadar işbirliğine dayalı bir küresel topluluk oluşturulması ve bu bağlamda içinde gelişmiş bilim, altyapı, kapasite geliştirme ve ilgili hizmetler aracılığıyla operasyonel hidrolojiyi geliştirerek hidrolojik aşırılıklar, su mevcudiyeti , su kalitesi ve gıda güvenliği ile ilgili artan zorlukları başarıyla ele alacaktır..

Bir taslak WMO Su Bildirgesi, yeni bir Su ve İklim Koalisyonu tarafından öngörüldüğü gibi, su ve iklim değişikliği konusunda daha güçlü eylem ve daha entegre politikalara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Açık bir Kongre komitesi olan Hidrolojik Meclis, bu ve diğer ilgili konuları tartışacak ve Genel Kurul’a tavsiyelerini sunacaktır.

Veri politikası

WMO, 1873’ten beri atmosfer ve iklim sistemleri hakkındaki bilgimizin temeli olan hava, iklim ve su verilerinin ücretsiz ve sınırsız değişimini teşvik etti ve küresel standart bir ağ oluşturdu.

WMO Extraordinary Congress Oct 2021

WMO Olağanüstü Kongresi Ekim 2021 de bu alışverişin temel ilkeleri WMO’nun veri politikasında belirtilmiştir. WMO, toplumun tüm sektörlerinden gelen meteorolojik veri ürünleri ve hizmetlerine yönelik talepteki sürekli büyümeye yanıt olarak veri politikasının kapsamını şimdi güncellemekte ve genişletmektedir. Bu güncellemeye duyulan ihtiyaç, verilerin seyrek olduğu bölgelerde devam eden boşluklar, veri, bilim ve teknolojideki dönüştürücü değişiklikler ve meteoroloji alanındaki özel sektör yeteneklerinin ve faaliyetlerinin hızlı büyümesiyle daha da etkinleşiyor.

Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Hizmetlerinin (NMHS) sorumlulukları geleneksel hava, iklim ve su faaliyetlerinin ötesine geçmiştir. Bu nedenle WMO veri politikası, atmosferik bileşim, okyanuslar, kriyosfer ve uzay havası gibi alanları barındıracak şekilde gelişmelidir.

Önerilen veri politikası güncellemesi, WMO topluluğunun, sonuç olarak büyük sosyoekonomik faydalarla birlikte, tüm Dünya sistemi bileşenlerinin izlenmesini ve tahminini güçlendirmesine ve daha iyi sürdürmesine yardımcı olacaktır. Bu, tüm WMO Üyelerinin daha iyi, daha doğru ve zamanında hava ve iklimle ilgili hizmetler sunmasını sağlayacağı gibi ek olaral her tür çevresel verinin karşılıklı alışverişini de beraberinde getirecektir..

Küresel Temel Gözlem Ağı

Özellikle Afrika ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri gibi pek çok gelişmekte olan ülke, , halen hava ve iklim hizmetlerini yeterince destekleyebilmek ve yeterli miktarda gözlemsel veri sağlamak için çaba harcıyor. Gözlem sistemindeki boşluklar, küresel olarak ve özellikle verinin seyrek olduğu bölgelerde erken uyarı hizmetlerini destekleyen model ürünlerinin doğruluğu üzerinde ciddi oranda olumsuz bir etkiye sahiptir.

Ayrıntılı özellikleri bu haftadan itibaren Dünya Meteoroloji Kongresi tarafından tartışılacak olan Küresel Temel Gözlem Ağı (GBON), temel yüzey tabanlı gözlem ağının küresel düzeyde tasarlandığı, tanımlandığı ve izlendiği yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir.

Bir kez uygulandığında GBON, en temel yüzey tabanlı verilerin kullanılabilirliğini artıracaktır. Bunun, küresel kamu güvenliğini ve refahını iyileştirmeye yardımcı olacak hava durumu tahminlerinin ve bilgilerin kalitesi üzerinde doğrudan olumlu bir etkisi olacaktır.

Bunu gerçekleştirebilmek için pek çok gelişmekte olan ülke ek yatırım ve kapasite geliştirmeye ihtiyaç duyacaktır. WMO, bunu kolaylaştırmak için uluslararası kalkınma ve iklim finansmanı toplulukları ile yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Sistematik Gözlemler için Finansman Oluşturulması

Sistematik Gözlem Finansman Kolaylığı (SOFF), ülkeleri temel gözlemsel verileri oluşturma ve değiş tokuş etme konusunda destekleyecektir.

Yatırımları yönlendirmek, veri alışverişini başarı ölçüsü olarak kullanmak ve küresel bir kamu yararı sağlarken yerel faydalar yaratmak için uluslararası kabul görmüş metrikleri (Küresel Temel Gözlem Ağının gereklilikleri) uygulayarak yeni yollarla teknik ve mali yardım sağlayacaktır. .

WMO Başkanı Gerhard Adrian, WMO’nun 193 Üyesini “taşın altına ellerini koymaya” çağırdı.

“Bu iki hafta boyunca alacağımız ortak kararlarımız, WMO’nun toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek ve daha etkili hizmetler sunmak için çok daha donanımlı olmasını sağlayacak” dedi.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram