OZON TABAKASININ İYİLEŞTİRİLMESİ

tarafından gönderildi

Ozon ile araştırma yapan yöneticiler, ozon tabakasının iyileşmesi konusunda rehavete yer olmadığını söylemektedir. Değişen iklimin etkisini daha iyi anlamak için sistematik gözlemler hayati önem taşımaktadır.

Ozone layer

Dünyanın dört bir yanında Ozon uzmanları, ozon tabakasının durumunu, ozon tabakasını incelten maddelerin varlığını izlemek ve iklim değişikliğinin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı Dünya’nın koruyucu kalkanı üzerindeki etkisinin anlaşılmasını artırmak için sistematik gözlemlerin önemini vurgulamaktalar.

ozonemeasurements

Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü kapsamında alınan önlemler sayesinde Stratosferik ozon tabakası iyileşme yolundadır. Ancak Ozon Araştırma Yöneticileri (ORM) toplantısına göre bu konuda rehavete yer yok.

Beş günlük sanal toplantı, 2017’deki son toplantıdan bu yana bir dizi yeni gelişmeyi ortaya koydu. Bunlar arasında Kutup bölgelerinde yükselen yüzey sıcaklıklarının stratosferik ozon üzerindeki etkisi; CFC-11 olarak bilinen yasaklanmış bir maddenin beklenmedik emisyonları; ve güçlü sera gazları olan ve iklime zarar veren hidroflorokarbonların (HFC’ler) üretim ve tüketimini azaltmak için uluslararası eylem olarak sıralanabilir.

“Ozon ölçümleri, ozon tabakasını incelten maddeler ve bunların ikameleri, stratosferik ozon araştırmalarının temel taşı olmaya devam ediyor. ORM tavsiyelerine göre, ” Montreal Protokolü’nün başarısını izlemek, ozon geri kazanımını yavaşlatabilecek yeni faktörleri değerlendirmek ve değişen bir iklimde ozon evrimi çalışmalarını desteklemek için bu ölçümler gerekiyor.

Stratosferik ozon – iklim eşleşmesi:

Antarctic ozone hole 2020

Stratosferik ozon tabakasının gelecekteki evrimi sadece ODS konsantrasyonlarının azalmasına değil, aynı zamanda iklimin stratosferik sıcaklıkları ve dolaşımı nasıl etkileyeceğine de bağlı olacak ve bölgesel stratosferik ozon süreçlerinin daha iyi anlaşılması ihtiyacını desteklemeye devam edecek. Tropikler kimya-iklim etkileşimleri için kilit bir alan olsa da, o bölgede gelecekteki ozon değişiklikleri iklim değişikliğine bağlı olacaktır. Benzer şekilde, hem Antarktika hem de Arktik stratosferindeki son değişiklikler, bileşim-iklim etkileşimlerini yansıtabilir. Kuzey Kutbu’ndaki evrimi anlamak önemli bir zorluktur. Gelecekteki araştırmalar, iklim değişikliğinin kutupsal stratosferik ozonun evrimindeki rolünü anlamaya odaklanmalıdır.

Havacılık, roketler ve iklim müdahaleleri:

Ozon tabakasının incelmesi bağlamında endişe yaratan çeşitli gaz ve aerosol kaynakları vardır. Bunlardan bazıları, okyanus ve kıyı bölgelerinden gelen doğal emisyonlar, patlayıcı volkanik patlamalar ve yoğun yangınlar sonucunda atmosfere girerken, antropojenik kaynaklar, önerilen süpersonik sivil ulaşım uçaklarından ve roket fırlatmalarından kaynaklanan emisyonları içerir. Artan uzay kullanımının, fırlatma alanlarında geçici ozon delikleri oluşturan roket fırlatmalarıyla ilişkili emisyonların artmasına yol açması beklenmektedir. Diğer endişe alanı, Dünya’nın yansıtıcılığını (albedo) artırmak ve böylece güneş enerjisinin emilimini ve iklim zorlamasını azaltmak için aerosol veya aerosol öncüllerinin stratosfere enjeksiyonunu dikkate alan iklim müdahalesi (jeomühendislik) önerileriyle ilgilidir.

Artan aerosol bolluğu ve partiküller üzerindeki veya içindeki ilgili reaksiyonların, polar ozon tabakasının delinmesine yol açanlara benzer süreçlerde küresel ozon tabakasının tükenmesini artırması muhtemeldir.

SİSTEMATİK GÖZLEMLER

ORM’ye yapılan raporlar ve sunumlar, atmosferik gözlemlerin, ozon tabakasındaki uzun vadeli değişikliklerin yanı sıra atmosferik bileşim, sirkülasyon ve iklimdeki değişiklikleri izlemek ve anlamak için kritik olmaya devam ettiğini ortaya koydu. ODS’lerden beklenen ozon geri kazanımını doğrulamak ve değişen iklimle etkileşimleri anlamak için, önemli iz gazlarının ve UV radyasyonunun uzun yıllar boyunca sürekli gözlemlenmesi gerekecektir. ORM, Protokolün ilgi alanına giren maddelerin ölçümleri dahil. evam eden yer tabanlı istasyonlar için kaynakları artırma ihtiyacına dikkat çekti, özellikle uzun vadeli ozon, eser gazlar ve UV kayıtları üreten istasyonlar için; küresel ve bölgesel verilerin doğru olmasını sağlamak; Montreal Protokolü kapsamında kontrol edilen maddelere ilişkin devam eden emisyonların izlenmesini geliştirmek; en önemli konulardır.

KONTROLLÜ MADDELERİN ATMOSFERİK İZLEMESİNİN KÜRESEL KAPSAMINDAKİ BOŞLUKLAR

Bilimsel Değerlendirme Paneli ve diğer uzmanlar tarafından hazırlanan teknik incelemeyi dikkate alarak, ORM11, belgeyi Taraflar Sözleşmesi’nin birleşik on ikinci toplantısında (bölüm II) ve Ekim ayındaki Otuz Üçüncü Taraflar Toplantısında değerlendirilmek üzere ve kontrollü maddelerin sürekli izlenmesinin önemine dikkat çekerek, emisyonların ve kaynaklarının erken tespiti için boşlukları ele alma ihtiyacının yanı sıra bunun gerektireceği büyük ve sürdürülebilir finansmanı da dikkate alarak onayladı,

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO


Facebook
Twitter
YouTube
Instagram