Sevgili Meslektaşlarımız;

Odamızın düzenli ve sürekli aktivitelerinden biri daha 10 Nisan 2021 tarihinde, 20.30 – 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Odamızın “Deniz Meteorolojisi Komisyonu ” tarafından gerçekleştirilecek olan Deniz ve Meteoroloji Panelinde Konuşmacımız  NTV Meteoroloji Editörü ve Sunucusu Gökhan ABUR olacaktır.

Aktivitenin Moderatörlüğünü ise İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Elçin TAN gerçekleştirecektir.

Hepimizin bildiği gibi; Denizciliğin tarihi uzun yıllara dayanır. Bazı gemiciler denizde gemileri ile seyrederken önemli ve devamlılık gösteren rüzgarları keşfetmişlerdir. Okyanus üzerinde esen rüzgarlara ait kartlar ilk olarak İngiliz Halley tarafından 1686 da çizilip yayınlanmıştır. 1805 yılında İngiliz Deniz Ofisinde görevli bulunan F. Beaufort kendi adıyla anılan Bofor ıskalasını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca gemi kaptanları ,güvenli deniz ulaşımı için denizlere ait hava durumlarını rota defterlerine kaydetmişlerdir.

Ancak ilk deniz bilimi çalışmaları 19.yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. İlk ulusal meteoroloji ofislerinin kurulduğu 19.yüzyıl ortalarında okyanus taşımacılığı,rüzgar rejimleri akıntı sistemleri ve fırtınaların oluşumları hakkında sistematik bilgiye ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.

Bu ihtiyacı karşılamak ve gemi güvertelerinde gönüllü gemilerce yapılan gözlemlerin belirli bir esasa dayandırılmasına yönelik uluslararası ilk deniz meteorolojisi toplantısı 1853’te Brüksel’de yapılmıştır.

19. yüzyıl ortalarından bu yana dünya okyanuslarının fiziksel ,kimyasal ve biyolojik özelliklerine ait sistematik gözlemler yoğun bir biçimde ve sürekli olarak yapılmaktadır.

Telsiz haberleşmesinin gelişmesi ve gemiyle sahil arasında düzenli bir haberleşme ağının kurulması  bu alanda bir devrim olmuştur. 1936 yılında denizle ilgili klimatolojik verilerin değişimi ve yıllık klimatolojik özetlerin düzenli olarak basımını sağlayacak uluslararası bir sistem kurulmuştur.

Bugün geldiğimiz noktada denizlerin sadece görsel güzelliği, dünya ticaretinin çok büyük bir bölümünü sağlıyor olması, aynı şekilde dünya nüfusunun önemli bir bölümünün besin ve geçim kaynağını oluşturuyor olmasının  yanında dünya iklimini oluşturan, hava sistemlerinin yapısını belirleyen en büyük sistem olduğu da ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle deniz ve meteoroloji arasındaki ilişki sürekli olarak izlenmesi ve üzerinde çok daha fazla araştırma yapılması gerekli en önemli konularımızdan biridir.

Panelistimiz Sayın Gökhan ABUR Deniz Meteorolojisi konusunda uzun yıllara dayanan bir eğitici geçmişi olan ve konusunda uzman meslektaşlarımızdan biridir. Var olan bilgilerine yeni yeni bilgiler katmak isteyen tüm meslektaşlarımızı” Deniz ve Meteoroloji Panelimize ” bekliyoruz.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram