17/062014 tarih ve 29033 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Rüzgar ve Güneş Enerjisine dayalı Önlisans Başvuruları için Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğin 4. Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin iptali ile ilgili davamız odamız lehine sonuçlanmıştır.

Yaklaşık olarak 5 yılı bulan dava sürecinde o dönemde  MGM de Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak  görev yapan ve bu tebliğin hazırlanmasında yer alan ve altında imzası olan meslektaşlarımızın da yoğun  engellemelerine ve “bu projede Meteoroloji Mühendislerine yer yoktur” diyecek kadar mesleğini tanımamalarına rağmen geldiğimiz nokta sevindiricidir.

Kararın tüm metni aşağıdadır.

Saygılarımızla.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram