Sıcaklık ve Güneş Aktivitesi


Yukarıdaki grafik, 1880 yılından beri Dünyamızın Güneşten aldığı enerji ile ( Sarı çizgi) küresel yüzey sıcaklığı değişikliklerini (kırmızı çizgi) karşılaştırmaktadır.

İnce çizgiler yıllık değişimleri, daha kalın çizgiler ise 11 yıllık ortalama değişimleri gösterir. Verilerdeki bazı hataları elemine etmek için yıllık verilerden ziyade on bir yıllık ortalamalar kullanılmaktadır. Bu şekilde değişimler daha belirgin görülebilmektedir.

Grafik dikkatle incelenirse; Dünya tarafından alınan güneş enerjisi miktarı, Güneş’in 1950’lerden bu yana net bir artış olmadan 11 yıllık doğal iniş çıkışlarını izledi. Aynı dönemde ise küresel sıcaklık belirgin bir şekilde arttı. Bu nedenle, Güneş’in son yarım yüzyıl boyunca gözlemlenen küresel sıcaklık ısınma eğilimine neden olması son derece düşük bir ihtimaldir.

Sarı renkli çizgiler : metrekare başına watt

Kırmızı Renkli Çizgiler : Ortalama Sıcaklık Derece Santigrat

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : NASA

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram