SMM Formları

Meteoroloji Mühendisleri Odası SMM Formalarını Aşağıda Bulunan Linklere Tıklayarak İndirebilirsiniz.

TMMOB
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büroları
Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

SMM Sicil Formu

SMM Sicil Formu (Yenileme)

Büro Tescil Belgesi

Büro Tescil Belgesi (Yayın Kuruluşları İçin)

Hizmet Satış Dilekçesi

Hizmet Alım Dilekçesi

Meteoroloji Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büroları Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği , diğer bir deyişle SMM Yönetmeliği 14 Mart 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümleri uyarınca, serbest çalışan ve Meteoroloji Mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesiyle, mesleki bilimsel teknik esaslara göre, ülke ve meslektaş yararları yönünden gelişmesini, üretilen hizmetlerin Meteoroloji Mühendisleri Odası yönetmelikleri ile ülkemizde geçerli standartlara uygunluğunu sağlamak, Meteoroloji Mühendisliği hizmetleri asgari ücretlerinin uygulanmasıyla, meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek ve serbest Meteoroloji Mühendisliği hizmeti veren kişi ve kuruluşların mesleki deneyim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirmesine esas olan kayıtların tutularak, ülkemizin Meteoroloji Mühendisliği alanındaki bilimsel teknik gücünün envanterini oluşturmaktır.

Yönetmelik kapsamında Serbest Çalışan Meteoroloji Mühendislerinin yada Meteoroloji Mühendisliği hizmeti veren büroların SMM belgesi ve Büro tescil işlemleri için almaları gereken belgeler için ilgili başvuru formlarına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.

1. Serbest Müşavir Mühendis Sicil Formu, Form – 2: SMM yönetmeliği kapsamında belirtilen konulardan bir veya bir kaçında serbest olarak faliyet göstermek isteyen Meteoroloji Mühendislerinin SMM belgesi alabilmeleri için ilgili başvuru formudur.

2. Serbest Müşavir Mühendis Sicil Formu(yenileme): SMM belgesinin yenilenmesi için ilgili başvuru formudur. SMM belgesi alındıktan sonra her yıl ocak ayı çerisinde yenileme başvurusu yapılmalıdır.

3. Büro Tescil Belgesi Başvuru Dilekçesi: Meteoroloji Mühendisliği alanında, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri yapmak üzere kurulan büroların SMM Yönetmeliği” gereğince tescilinin yapılması için ilgili başvuru dilekçesidir.

Form ile birlikte İSTENEN BELGELER şunlardır:

•  İmza Sirküleri

•  Ortaklık ise Sözleşme Sureti

•  Ticaret Sicil Gazetesi

•  Vergi Dairesi Kayıt Belgesi

•  Ticaret Odası Kayıt Belgesi

•  Tescil Kayıt Ücreti

•  Büro Tescil Başvuru Formu (Yayın kuruluşları Form-1/B, Diğerleri Form-1)

•  SMM Sicil Belgesi (Odaya Kayıtlı en az bir Meteoroloji Mühendisi -Odadan alınacak-)

3.1 Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu (Yayın Kuruluşları İçin) Form –1 / B : Bünyelerinde en az bir Meteoroloji Mühendisi istihdam etmek kaydı ile kendi Meteoroloji tahmin raporunu yayınlamak isteyen yayın kuruluşlarının Büro tescili için ilgili başvuru formudur. SMM Bürosu tescili için istenen belgelerin yanı sıra istihdam edilen Meteoroloji Mühendisi/Mühendisleri’nin SMM sicil formları(Form 2) da başvuru formuna eklenmelidir.

3.2 Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu (Diğer Kuruluşlar İçin) Form –1 :Bünyelerinde en az bir Meteoroloji Mühendisi istihdam etmek kaydı ile SMM yönetmeliğinde belirtilen alanların birinde yada bir kaçında müşavirlik hizmeti verecek kuruluşlar için ilgili başvuru formudur. SMM Bürosu tescili için istenen belgelerin yanı sıra istihdam edilen Meteoroloji Mühendisi/Mühendisleri’nin SMM sicil formları(Form 2) da başvuru formuna eklenmelidir.

3.3 Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu (Meteoroloji Mühendisleri Odası Tarafından Tescil Edilmiş Kuruluşlardan Hava Öngörüsü Alacaklar İçin) Form –1/C : Alınan hava öngörüsünü aynen yayınlamak kaydı ile, Meteoroloji Mühendisleri Odası Tarafından büro tescili yapılmış olan herhangi bir kuruluşdan meteorolojik tahmin(hava öngörüsü) alacak yayın kuruluşu için ilgili başvuru formudur.

Form ile birlikte İSTENEN BELGELER şunlardır:

Büro Tescil Başvuru Dilekçesi ve Ekleri

Hizmet Satış sözleşme Dilekçesi

Hizmet Alım sözleşme Dilekçesi

3.3.1 Hizmet Satış Sözleşmesi Dilekçesi: Meteoroloji Mühendisleri Odası Tarafından büro tescili yapılmış olan herhangi bir kuruluş tarafından üretilen hava öngörüsünün ilgili yayın kuruluşuna satış yapabilmesi için Meteoroloji Mühendisleri Odası onayına sunulması gereken dilekçedir.

3.3.2 Hizmet Alım Sözleşmesi Dilekçesi: Meteoroloji Mühendisleri Odası Tarafından büro tescili yapılmış olan herhangi bir kuruluş tarafından üretilen hava öngörüsünün ilgili yayın kuruluşu tarafından satınalınabilmesi için Meteoroloji Mühendisleri Odası onayına sunulması gereken dilekçedir.

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram