İnsanlarımızı ve gelecek nesilleri koruyun: Su ve İklim Liderleri acil eylem çağrısında bulunuyor.

Water and climate coalition Leaders

Daha iyi karar vermek için daha iyi veriler gerekli

Cenevre 8 Mart 2022 (WMO) – Su ve İklim Koalisyonu liderleri, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin büyüyen küresel iklim değişikliğine ilişkin su mevcudiyetine yönelik tehditler ve su ile ilgili tehlikeler gibi endişe verici yeni bilimsel kanıtları karşısında “insanlarımızı ve gelecek nesilleri korumak” için daha acil ve birleşik eylem çağrısı yayınladılar.

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı şu anda yılın en azından bir bölümünde ciddi su kıtlığı yaşıyor ve iklim değişikliğinin tüm su döngüsü için sonuçları olan yağış modellerini değiştirmesiyle bu durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Buzulların geri çekilmesinden ve permafrost erimesinden kaynaklanan hidrolojik değişikliklerin etkileri geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşıyor.

Dünyadaki suyun sadece %0,5’i kullanılabilir ve tatlı su olarak bulunur. Ancak son 20 yılda, karasal su depolama – toprak nemi, kar ve buz dahil olmak üzere toprak yüzeyindeki ve yeraltındaki tüm sular – yıllık toplam insan su tüketiminden daha yüksek bir oranda düştü. Nüfus artışı ve çevresel bozulma göz önüne alındığında, bunun gelecekteki su güvenliği için çok büyük olumsuz sonuçları olacaktır.

Su ve İklim Koalisyonu Liderleri Eylem Çağrısında bulunurken; ” Toplumlarımızın ve ekonomilerimizin iklim değişikliğine en iyi nasıl direneceğini yeniden düşünmeye öncülük ediyoruz. Suyu nasıl daha iyi kullanacağımızı bilmek , gıda güvenliğini geliştirmek, sağlığımızı ve geçim kaynaklarımızı korumak, temiz enerjiye adil geçişi teşvik etmek, su ve iklim açısından akıllı şehirler inşa etmek, çevreyi korumak, esnek ekonomiler inşa etmek, dünyanın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmanın yolları ve Küresel iklim taahhütleridir” dedi.

Su ve İklim Koalisyonu Liderleri, “Ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz” sözünün de farkında olarak, güvenilir veriler ve eyleme dönüştürülebilir bilgilerdeki var olan boşlukları doldurmak için bir “Küresel Su Bilgi Sistemi ” kurma sözü de verdiler.

“İklim değişikliğinin su sistemlerimizi nasıl etkilediğini anlamak için verilere ihtiyacımız var; suyun nerede, ne kadar ve hangi kalitede olduğunu ve nasıl bulunacağını bilmek gibi. Eylemlerimizin değerli kaynağa erişimimizi en iyi nerede ve nasıl destekleyeceğini ve bizi su tehlikelerinden ve afetlerden koruyacağını bilmek için bilgiye ihtiyacımız var. Veriler aynı zamanda akıllı karar vermenin anahtarıdır”.

“Yine de büyük boşluklar var; Veriler dağınık, tutarsız ve eksik.”

Su ve İklim Koalisyonu Liderleri, buzulların erimesi, sel ve kuraklığa karşı hassas olan ülkelerin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve kalkınma ajansları, iş dünyası, sivil toplum ve gençlerden oluşuyor.. Bu Liderler aynı zamanda panel, su ve iklim gündemlerini entegre etme ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik ilerlemeyi hızlandırma konusunda stratejik rehberlik sağlamakla görevli.

Suyla ilgili etkiler, uyum ve kırılganlık

İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık hakkındaki yeni IPCC raporu, yaklaşmakta olan su krizinin büyük ölçeğini ve su yönetimi için muazzam zorlukları gösteriyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde önemli bir sulama kaynağı olan kar erimesinden kaynaklanan su mevcudiyeti azalmaya başlarken, öngörülen küresel buzul kütlesi kaybı, orta ve uzun vadede tarım, hidroelektrik ve insan yerleşimleri için su mevcudiyetini azaltacaktır.

Akarsu akışı büyüklüğü, zamanlaması ve ilgili aşırılıklardaki değişikliklerin, birçok havzadaki tatlı su ekosistemlerini olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Doğrudan sel hasarları, bir derece sıcaklık artışının her bir kesriyle birlikte büyüklük olarak artacaktır.

IPCC raporuna göre, suyla ilgili risklere ve etkilere uyum, belgelenmiş tüm iklim değişikliği uyum politikalarının çoğunluğunu oluşturuyor. Ancak, kötü yönetilen uyum önlemlerinin verimsiz olabileceği riskine karşı uyarıda bulunuyor – örneğin, kötü yönetilen sulama projeleri kuraklık riskini azaltabilir, aynı zamanda yeraltı suyunun ve diğer su kaynaklarının tükenmesini hızlandırabilir ve toprak tuzlanmasını artırabilir.

Eylem çağrısı:

Artan zorluklar ve acil eylem ihtiyacı göz önüne alındığında, Su ve İklim Liderleri şunları talep ediyor:

Entegre bir su ve iklim yaklaşımı

İklim değişikliğini azaltma ve uyum eyleminde bilinçli karar verme için suyun rolünü kabul etmek.
İklime hazır bir dünya için su verilerini ve bilgilerini geliştirmeye yönelik uluslararası destek

—Akıllı iklim ve suyla ilgili kararlar için durum, değerlendirme ve görünüm sağlayan bir Küresel Su Bilgi Sistemini işlevsel hale getirmek için birlikte çalışmak.

Uygulamada bize katılacak ortaklar

Sağlam karar verme için destek çözümleri: bir su ve iklim envanteri, bir kriyosfer bilgi mekanizması, yeni bir finansman mantığı, yerel katılım ve nehir havzası işbirliği.

Buzulları koruma ihtiyacını kabul etmek

—Buzulların en kritik tatlı su kaynaklarından biri olarak rolünü anlamak ve 2025 Uluslararası Buzulları Koruma Yılı boyunca bu kaynakları korumada güçleri birleştirmek.

“Su ve İklim Liderleri”, WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas ve BM Su Başkanı Gilbert Houngbo tarafından davet edilen BM Üyeleri, sivil toplum ve özel sektörün seçkin temsilcilerinden oluşan bir paneldir.

Su ve İklim koalisyonu, somut bir eylem mekanizması ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6’ya (su ve sanitasyon) doğru ilerlemeyi hızlandırmayı hedefliyor çünkü dünya, gelecek için demografik ve sosyoekonomik kalkınmanın yanı sıra iklim değişikliğine dayanıklı su adaptasyonu sağlamaya henüz yakın değil.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Hava, İklim ve Su Üzerine ,Birleşmiş Milletler Sisteminin yetkili sesidir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram