TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

tarafından gönderildi

TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

27.03.2017
 

İlki 19 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı’nın ikincisi, 25 Mart 2017 Cumartesi günü “6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlendi.

 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada; “Ziraattan sanayiye, inşaat sektöründen gıda sektörüne, enerjiden madenciliğe  çok geniş bir yelpazede bulunan çalışma alanları ve 515.000’i aşkın üyesiyle TMMOB ve bağlı Odaları Bilirkişilik alanında da önemli bir hizmet vermektedir.” dedi.

Çalıştay, TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına Leman Ardoğan  (Mimarlar Odası), Timur Bilinç Batur (HKMO) ve Şenay Güneş (JFMO) tarafından yapılan “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Üzerine Bilirkişilik Çalışma Grubu Sunumu” başlıklı tematik sunumla devam etti.

Daha sonra, birinci oturum Ali Fahri Özten yönetiminde, Atölye 1’in sunumu “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri’ başlığıyla gerçekleştirildi. Medar Kalkan (ZMO), Ayşen Yılmaz Öğüt (MO), Ferda Bitlisoğlu (GıdaMO), Doç. Dr. Aysun Balseven Odabaşı (TTB); “Bilirkişilik Eğitimi Verecek Kurumların Nitelikleri, Bilirkişilik Temel Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar, Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler, Bilirkişilerin Hazırlayacağı Rapor Standartları” alt konu başlıklarıyla sunumlarını tamamladı.

İkinci oturumda Erkin Etike yönetiminde Atölye 2 çalışmaları sunumu “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları ve Bilirkişilik Ücretleri” ana başlığında yapıldı. Bilirkişilik Hizmetlerine İlişkin Temel ve Alt Uzmanlık Alanları, Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler, Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Aylık Olarak Bakacağı İş Sayısı alt konu başlıklarıyla; Huriye Nacar Savat (KMO), Mustafa Yağmur (MO), Emin Demir (JMO) ve Avukat Uğur Tunca Turgay (TESK – Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) sözcülüğünde sunumlar yapıldı.

Üçüncü oturum Petek Ataman (GIDAMO) başkanlığında Atölye 3 çalışmaları sunumu çerçevesinde 6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Etiği ve Bilirkişilerin Denetimi ana başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumun alt başlıkları, Bilirkişilerin Görevlerini Yürütürken Uymaları Gereken Etik İlkeler, Bilirkişilik Listelerinin Oluşturulması, Çıkarılma ve Bilirkişilik Yapmaktan Yasaklanma, Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Usul ve Esaslar, Bilirkişilerin Denetimine ve Performansına İlişkin Usul Ve Esaslar, Bilirkişilik Sicili” konularında Bülend Ceylan (MO), Macit Öncel (İMO) ve Demet Kaya Ayanoğlu (BMO) tarafından sunumlar yapıldı.

Son oturumun başkanlığını Nurten Çağlar Yakış üstlendi. 6754 sayılı Bilirkişilik Yasasının Mevcut Yasa ve Yönetmeliklere Uyumu başlıklı Atölye 4 çalışmaları sunumlarında, 6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası ve Meslek Örgütlerinin Mevzuatı, 6754 Sayılı Yasanın Bilirkişilik Yönetmeliği Nasıl Olmalı konuları işlendi. Dördüncü oturumun sözcüleri; Namık Gazioğlu (HKMO) Mustafa Sözer (İMO Esen Özbayramoğlu (BMO) Sema Güleç Uçakhan (Türkiye Barolar B.) idi.

Çalıştay, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ekinci’nin kolaylaştırıcılığında düzenlenen Forum ve Çalıştay Sonuç Bildirisi Komisyonu seçimiyle sona erdi.

7a_18 10a_10

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram