Sevgili Meslektaşlarımız.

12 Nisan 2019 Cuma günü TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda yapılacak olan TMMOB 3.Bilirkişilik Çalıştayı Programı ve Afişi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Gerekli katılımın sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TMMOB 3. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI PROGRAMI

6754 Sayılı Yasanın Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 TARİH: 12 NİSAN 2019

 09.30 – 10.00 KAYIT

10.00 – 10.30 AÇILIŞ KONUŞMASI

Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.30 – 10.50 KONUK KONUŞMACILAR

10.50 – 11.20 BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMA GRUBU SUNUMU ( tematik sunum)

11.20-11.30 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KOMİSYONU SEÇİMİ

 11.30 – 12.45  1. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Niyazi KARADENİZ

                     ATÖLYE 1 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI

                     6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri

Alt Konu Başlıkları

 1. Bilirkişilik Temel Eğitimleri: Niteliği, İçeriği, Süresi
 2. Bilirkişilik Güncelleme Eğitimleri: Niteliği; İçeriği; Süresi
 3. Mesleki Alanlara Yönelik Eğitimler ve Belgelendirme

12.45 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

 13.30 – 14.45  2. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Ali EKİNCİ

ATÖLYE 2 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI

                     6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları

 Alt Konu Başlıkları

 1. Uzmanlık Alanları
 • Temel ve Alt Uzmanlık Alanları
 • Uygulama Alanları
 1. Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerde Aranan Nitelikler, Kriterler
 2. Bilirkişilik hizmetinde Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Dosya Sayısı, dağılımı

14.45 – 15.00 ÇAY ARASI

15.00 – 16.15  3. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Petek ATAMAN

                     ATÖLYE 3 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI

          6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Başvuruları ve Kabul şartları

Alt Konu Başlıkları

 1. Bölge Kurullarına UYAP üzerinden veya doğrudan yapılan başvurular
 2. Başvuruların değerlendirilmesi; Bilirkişilik Listelerinin Oluşturulması; Bilirkişilikten men
 3. Bilirkişilerin Denetimine ve Performansına İlişkin Usul ve Esaslar
 4. Bilirkişilik Hizmet Bedellerinin tespiti

 16.15 – 16.30 ÇAY ARASI

 16.30 – 19.00 FORUM

Forum Yöneticisi: Ali Fahri ÖZTEN

Atölye Sözcüleri, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Meslek Odaları Temsilcilerinin katılımıyla

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram