TMMOB 4. KADIN KURULTAYI

tarafından gönderildi

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI 14-15 KASIM’DA İZMİR’DE DÜZENLENECEK…

21.10.2015

TMMOB 4. Kadın Kurultayı 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde “Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın” temasıyla İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kurultayla ilgili bilgi ve programa haberin devamından ulaşabilirsiniz.

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI

14-15 Kasım 2015 tarihlerinde “Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın” temasıyla İzmir’de düzenlenecek olan TMMOB 4. Kadın Kurultayı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Kurultay hazırlık çalışmaları; TMMOB Yönetim Kurulunca Kurultay düzenleme görevi verilen TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından sürdürülmektedir.

Kurultayın kapsamı, TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından kurultayın içeriğinin belirlenmesi amacıyla 15 Şubat 2015 tarihinde TMMOB, Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları temsilcileri ile yapılan ortak toplantıda belirlenen;

 • Eğitimde Cinsiyetçilik
 • Çalışma Yaşamında Cinsiyetçilik
 • Siyasette Cinsiyetçilik
 • Kadına Yönelik Şiddet
 • Diğer Emek ve Meslek Örgütlerinde Kadın Örgütlenmesi
 • TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi

başlıklarından oluşmaktadır.

Kurultay programı da 19 Eylül 2015 tarihinde TMMOB, Oda, İKK Kadın Çalışma Grupları temsilcileri ile Eskişehir’de yapılan ortak toplantıda oluşturulmuştur.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde gerçekleştirilen yerel kurultaylarda alınan kararların değerlendirileceği Merkezi Kurultayın amacı;

 • TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin dayanışmasını, örgütlenmesini ve temsiliyetini daha güçlü hale getirmek,

 • TMMOB’ye bağlı Odalarda ve şubelerde kadın çalışma gruplarının yaygınlaştırılmasında etkin olabilmek,

 • Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belirleyici olan cinsiyetçi iş bölümü ve toplumsal kabullerin değişimi için, eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, eğitimin her aşamasında kullanılan cinsiyetçi dil ve bakışın değiştirilmesi için mücadele etmek,

 • Çalışma hayatı içinde kadın mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek ve bu çözüm önerilerinin uygulanması için mücadele etmek,

 • Namus kavramının kadın cinselliğiyle özdeş görüldüğü sistemde, kadının töre-namus adı altında baskıya, işkenceye uğraması, öldürülmesi; işyerinde, sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalması ve faillerin çeşitli adlar altında ceza indimi alması ya da serbest bırakılması konularını gündeme taşımak,

 • TMMOB ve bağlı odalarında tüm üyelerinin cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının içselleştirilmesi,

 • Meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz güvencesi olan Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip çıkmaktır.

TMMOB’de kadın politikalarının belirlenmesi, kadın örgütlenme modelinin oluşturulması ve örgütlülüğünün güçlendirilmesi doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır. Amaçlarımızın hayata geçmesi ancak kadınların örgütlülüğü ve dayanışmasıyla mümkün olacaktır.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI PROGRAMI

1. GÜN (14 KASIM 2015 CUMARTESİ)

09.30-10.00 Kayıt

10:00-10:15 Tanıtım Filmi

10:15-10:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Asiye Ülkü KARAALİOĞLU
TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı

Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10:45-10:55 DİVAN SEÇİMİ

10:55-11:00 Sonuç Bildirgesi Komisyonu seçimi

11.00-11.15 ARA

11.15-12.15 GERİCİLİK VE PİYASA SARMALINDA KADIN

Prof. Dr. Ayşegül YARAMAN
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı

12:15- 12:30 BASIN AÇIKLAMASI

12.30-13-30 YEMEK ARASI

13.30-14.00 TMMOB’DE KADIN ÇALIŞMALARI

Asiye Ülkü KARAALİOĞLU
TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı

14.00-15.15 İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI

YEREL KURULTAY DEĞERLENDİRME SUNUMLARI

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir

15.15-15.30 ARA

15.30-17.00 İKK KADIN ÇALIŞMA GRUPLARI

YEREL KURULTAY DEĞERLENDİRME SUNUMLARI

Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Zonguldak

17:00 – 18:00 SERBEST KÜRSÜ (Kurultay başlıklarına ilişkin)

2.GÜN (15 KASIM 2015 PAZAR)

10.00 – 10.15 “HAYAT AKARKEN”

Mersin İKK Kadın Çalışma Grubu Kısa Film Gösterimi

10.15-10.30 ADANA İKK ANKET SONUÇLARININ SUNUMU

Adana İKK Kadın Çalışma Grubu

10.30-10.45 İZMİR YEREL KURULTAYI’NDA KULLANILAN SİSTEM DİNAMİKLERİ YÖNTEMİ

İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu

10:45 – 11:00 ARA

11.00 – 12.30 EĞİTİMDE, ÇALIŞMA YAŞAMINDA, SİYASETTE CİNSİYETÇİLİK

Karar Gerekçelerinin ve Önergelerin Görüşülmesi

Divanın Önergeleri Onaya Sunması

12.30-13-30 YEMEK ARASI

13.30-15.30 DİĞER EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDE KADIN ÖRGÜTLENMESİ, TMMOB’DE KADIN ÖRGÜTLENMESİ

Karar Gerekçelerinin ve Önergelerin Görüşülmesi

Divanın Önergeleri Onaya Sunması

15.30-15-45 ARA

15.45-16.45 SERBEST KÜRSÜ

16.45-17.00 SONUÇ BİLDİRGESİ VE KAPANIŞ

– See more at: http://tmmob.org.tr/icerik/tmmob-4-kadin-kurultayi-14-15-kasimda-izmirde-duzenlenecek#sthash.86YFAF6U.dpuf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram