TMMOB CBS KONGRESİ 23-26 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILDI.

tarafından gönderildi

TMMOB ve Harita Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 23-26 Ekim tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen CBS-2019 Kongresine Odamız Adına katılan ve “Akıllı Yerleşimler ile Dünyayı Değiştirebilir miyiz?” oturumunda konuşmacı olana Oda Başkanımız Fırat ÇUKURÇAYIR İklim değişikliği ile ilgili bir sunum yapmıştır.

Oturumda konuşan oda başkanımız, bugünkü Akıllı Yerleşim kavramının bir anlamda 1960 yılların başlarından itibaren Urban Climatology, ve Urban Meteorology olarak Avrupa’da ve dünyanın gelişmiş ülkelerinin gündemine geldiğini belirtmiştir.

Şehircilik Meteorolojisinde temel prensibin enerjinin verimli kullanılması ve enerjiye olan talebin azaltılması için iklimin olumlu yönlerini olumsuz yönlerine karşı kullanılması olduğunu, şehirlerin havalandırılması ve hakim rüzgarlara göre nasıl bir yapılanma ve genişleme gerektiği gibi konular hakkında bilgi veren Fırat ÇUKURÇAYIR, iklim değişikliğinin ülkemiz açısından durumunu anlattı.

TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram