Aşağıdaki komisyonlarda görevlendirilen meslektaşlarımız gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Bu duyurumuzdan sonra Komisyon ve kurullarda görev almak veya isminin bulunduğu kurullar ve komisyonlardan çıkartılmasını isteyen meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuza telefon veya mail ile müraacat edebilir.

Toplantı No:         221 Toplantı Tarihi:29/06/2020

Başkan:  Fırat ÇUKURÇAYIR Üyeler:    İsmail KÜÇÜK, Ayhan AKGÖZ, F.Sema KANDIR, Eşref BATUR

Günümüzde teknoloji ve iletişim araçlarının hızlı gelişimi sonucu, derlenen ve öğrenilen her bilgi yerini hızla yeni yeni bilgilere bırakmak durumundadır. Sosyal Medya kullanımı halkın büyük bölümü tarafından benimsenerek en büyük kitle iletişim aracı olmuştur. Bu amaçla; mesleki, bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaların, mesleki, toplumsal haber ve değerlendirmelerin paylaşılarak üyelerin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına katkı sağlamak, meteoroloji okur- yazarlığının toplumda artmasını sağlamak, mevcut iş kollarımıza sahip çıkmak, yeni iş kolları ve fırsatları bulmak amacıyla Meteoroloji Mühendisleri Odası Sosyal Medyayı etkin ve verimli kullanmak, e-bülten, e-dergi, kitap vb. yayınlar üretmek, İl Temsilciliklerimizin daha etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla illerinde mesleğimizle ilgili ihtiyaç duyulan konular üzerine bilimsel panel, sempozyum vb. düzenlemek ve tüm bunları planlarken bilimsellikten ödün vermemek amacıyla TMMOB’un yönetmeliklerinde yer alan ilgili mevzuatlara uygun olarak Yönetim Kuruluna Yardımcı Kurullar oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu kurullar;


Proje Kurulu
Bilim ve Etik Kurulu
Yayın Kurulu
Mühendislik ve Uygulama Uzmanlık Kurulu
Alt Komisyonları;
Hidroloji Komisyonu
Enerji Komisyonu
Hava Tahmini ve İklim Komisyonu
Hava Kirliliği ve ÇED Komisyonu
Tarım ve Orman Meteorolojisi Komisyonu
Havacılık Meteorolojisi Komisyonu
Komisyonlar
Bilimsel Toplantı ve Organizasyon Düzenleme Komisyonu
Tanıtım ve Sosyal Medya Komisyonu
Arşiv Komisyonu
Mesleki Eğitim Komisyonu
Mevzuat Komisyonu
Kadın Çalışma Komisyonu
Öğrenci Üye Komisyonu

Yeni kurulan bu kurullar ve komisyonlar için çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere gerek TMMOB, gerekse TMMOB’a bağlı Mimar ve Mühendis Odaları Yönetmelikleri incelenerek bu Kurulların çalışma, atanma ve sorumlulukları vb. işleyişine dair “Çalışma Usul ve Esasları” çalışması yapılmasına ve hazır olduğunda imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Kurullarda çalışacak meslektaşlarımız ve hocalarımız için gönüllülük esasına göre duyuru yapılmış ve gelen cevaplar doğrultusunda, ilgi alanları ve yeteneklerine göre kurullar aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

PROJE KURULU:


1- Fırat ÇUKURÇAYIR 2- ORHAN ŞEN 3- Lalehan ERSOY ÇINAR 4- Hakan AKSU 5- Feryal BİÇKİCİ (Sekreterya) 6- Ayşegül AKINCI YÜKSEL 7- Barış ÖZGÜN 8- Ahmet KÖSE 9- Ayfer Serap SÖĞÜT 10- Zekiye GÜNERİ 11- Günseli ÖZGÜL

BİLİM ve ETİK KURULU:

1- Orhan ŞEN 2- Zafer ARSLAN 3- Mahmut Celal BARLA 4- Mikdat KADIOĞLU 5- Fırat ÇUKURÇAYIR

YAYIN KURULU:

1- Ahmet KÖSE (Yönetici) 2- Ayşegül AKINCI YÜKSEL 3- Barış ÖZGÜN 4- Ayfer Serap SÖĞÜT 5- Zekiye GÜNERİ 6- Lalehan ERSOY 7- Fuat KURUMAHMUT (Teknik)

MÜHENDİSLİK VE UYGULAMA UZMANLIK KURULU:

1Orhan ŞEN (BAŞKAN) 2- İsmail GÜLTEPE (üye) 3- Barış ÇALDAĞ(üye) 4-Ziyaattin DURMAZ (üye) 5-Sibel MENTEŞ (üye) 6- Murat DURAK (Üye)

HİDROLOJİ KOMİSYONU :

1-Sevinç SIRDAŞ (Başkan), 2- Ziyaattin DURMAZ, 3-Eşref BATUR 4- Ramazan IŞIK, 5-Hüseyin Sefa HIZLI, 6- Elçin TAN, 7- Akif AKA

ENERJİ KOMİSYONU:

1- Murat DURAK 2-Yüksel MALKOÇ 3- Sibel MENTEŞ 4- Ferdi TÜRKSOY 5- Sema TOPÇU 6- Fatih AYAZ

HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇED KOMİSYONU:

1- Orhan ŞEN (Başkan) 2- Hüseyin TOROS 3- Ceyhan KAHYA 4- İrfan YAYLA 5-Namık CEYHAN 6-Barış ÖZGÜN

TARIM VE ORMAN METEOROLOJİSİ KOMİSYONU :

1- Barış ÇALDAĞ (Başkan) 2-Rahşan ÖZDERE ÇİN 3-Nursena GÜNEYSU(Tarsim) 4-Gökhan YÜCEL 5- Serhan YEŞİLKÖY

HAVACILIK METEOROLOJİSİ KOMİSYONU :

1-Sibel MENTEŞ ( Başkan) 2- Onur DURMUŞ 3- Zekiye GÜNERİ 4- Lalehan ERSOY ÇINAR 5- Bahadır GİDEN 6- Ahmet Selim SÜZER

HAVA TAHMİNİ VE İKLİM KOMİSYONU:

1-Mikdat KADIOĞLU 2- Yurdanur ÜNAL 3- Barış ÖNOL 4- Sibel MENTEŞ 5- Tayfun DALKILIÇ 6- Barış ÖZGÜN

BİLİMSEL TOPLANTI VE ORGANİZASYON DÜZENLEME KOMİSYONU :

1- Feryal BİÇKİCİ (Yönetici) 2- Barış ÖZGÜN 3- Temsilcilikler (Faaliyet yapılan İlin Temsilcisi) 4- Ayhan AKGÖZ

TANITIM VE SOSYAL MEDYA KOMİSYONU :

1-Deniz DEMİRHAN (Yönetici) 2- Günseli ÖZGÜL 3- Ahmet KÖSE 4- Ayfer Serap SÖĞÜT
Teknik Ekip; Büşra Öztürk, Cansu Düzgün, Fatma Ekin HÜNER, İlayda KELKİTLİ, Kutay DÖNMEZ, Yiğitap KARA

ARŞİV KOMİSYONU :

1- Yunus BORHAN 2- A. Serap SÖĞÜT 3- Deniz DEMİRHAN 4- Canan TUNA ( Odamız Çalışanı ) 5- Ayhan AKGÖZ

MESLEKİ EĞİTİM KOMİSYONU :

1- Mikdat KADIOĞLU 2- Orhan ŞEN 3- Fırat ÇUKURÇAYIR 4- Meral DEMİRTAŞ 5- Emel ÜNAL 6- Ahmet ÖZTOPAL

MEVZUAT KOMİSYONU:

1- İsmail KÜÇÜK (Oda Yönetim Kurulu Üyesi) 2- Ayşegül AKINCI YÜKSEL 3- Feryal BİÇKİCİ 4- Adem TAŞCI

KADIN KOMİSYONU :

1- Ayşegül AKINCI YÜKSEL 2- Zekiye GÜNERİ 3- A. Serap SÖĞÜT 4- Günseli ÖZGÜL 5- Elçin TAN

ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU :

1-Deniz DEMİRHAN 2- Hakan AKSU 3- Ayhan AKGÖZ 4- METAR 5- MEKAT

Yukarıda bahsi geçen Oda Yardımcı Kurullar/Komisyonlarında Odamız adına işleyişi takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Sekretarya görevine Bursa İl Temsilcimiz Feryal Biçkici seçilmiş olup Meslektaşlarımızın kurullarda çalışmaya başlamasına karar verilmiştir.

Kurullar ve Komisyonlarda görev alan tüm Meslektaşlarımıza emekleri ve çabaları için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram