Uçaklardan Meteorolojik Veri Aktarımı – AMDAR ( Aircraft Meteorological Data Relay ) – WMO Entegre Küresel Gözlem Sisteminin bir bileşeni olarak Dünya Hava Durumu İzleme Programına uçak tabanlı gözlemlerle katkıda bulunmaktadır.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı ( WMO ) , ticari hava taşıtları tarafından meteorolojik verilerin otomatik raporlanmasını artırmak ve raporların kalitesini iyileştirmek için karşılıklı olarak bir anlaşma imzaladılar..

Yeni girişim, mevcut WMO Uçak Meteorolojik Veri Aktarımı (AMDAR) sisteminin verisi seyrek alanları kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflemektedir.

Halihazırda yaklaşık 40 havayolunun desteklediği programa, birkaç bin yolcu ve kargo uçağını kapsayan birçok yeni havayolunun da katılması bekleniyor.

AMDAR günde 800.000’den fazla yüksek kaliteli hava sıcaklığı ve rüzgar hızı ve yönü gözlemlerinin yanı sıra nem ve türbülans ölçümleri üretir.

Bununla birlikte, COVID-19 Pandemi krizinin pek çok talihsiz taraflarından biriside , Mart 2020’den bu yana hava yolu operasyonları ve yolcu uçuşlarındaki keskin düşüşün bir sonucu olarak uçaklardan ölçülen meteorolojik verilerde % 90’a varan oranda ciddi kayıp olmuştur.

Havayollarının mevcut tüm maliyetlerden ve operasyonel verimliliklerden yararlanabilmesi son derece önemlidir.

AMDAR verilerinin iyileştirilmesi daha kaliteli hava tahminlerinin ve diğer meteorolojik bilgilerin geliştirilmesi için kullanılabilir.

AMDAR ( Aircraft Meteorological Data Relay ) NEDİR ?

Küresel ölçekte Uçaklardan Meteorolojik Data Aktarımı (AMDAR) programı, WMO tarafından havacılık ortaklarıyla işbirliği içinde başlatıldı.

AMDAR gözlem sistemi, WMO Dünya Hava Durumu İzleme Programı kapsamında tanımlanan ve sürdürülen WMO Entegre Küresel Gözlem Sistemi ve Küresel Gözlem Sisteminin bir alt sistemidir.

AMDAR sistemi, ağırlıklı olarak mevcut uçaklara yerleştirilen sensörler ile bilgisayarları ve iletişim sistemlerini kullanarak meteorolojik verileri uydu veya radyo bağlantıları aracılığıyla yer istasyonlarına ileten, iletilen dataları işleyen, biçimlendiren ve tekrar ileten bir sitem bütünüdür.

Veriler yere ulaştığında Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servislerine iletilir, burada işlenir, kalite kontrolü yapılır ve tekrar WMO Bilgi Sisteminde (WIS) iletilir.

AMDAR gözlem sistemi şu anda, gerekli konumsal ve zamansal bilgilerle birlikte ve yapılan artan sayıda nem ve türbülans ölçümleriyle birlikte, hava sıcaklığı ve rüzgar hızı ve yönü için günde 800.000’den fazla yüksek kaliteli gözlem üretmektedir.

Toplanan veriler, kamuya açık hava tahmini, iklim izleme ve tahmini, hava tehlikeleri için erken uyarı sistemleri ve daha da önemlisi, havacılık endüstrisini desteklemek için hava durumu izleme ve tahmin dahil olmak üzere bir dizi meteorolojik uygulama için kullanılmaktadır.

Küresel AMDAR gözlem sistemi, Ulusal ve Bölgesel AMDAR Programları tarafından ortak havayolları ile işbirliği içinde sürdürülen operasyonel AMDAR gözlem sistemlerinden oluşur.

WMO ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği (IATA), AMDAR Programının İşleyişi hakkında bir düzenleme yaparak, yakın gelecekte hem havacılık hem de meteoroloji topluluklarını desteklemek için AMDAR Programını genişletmeye ve geliştirmeye karar vererek işbirliği yapmıştır.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram