ULUSLARARASI ” BİLİMDE KADINLAR ” GÜNÜ

tarafından gönderildi
Women in Meteo

Kadınların teknolojiye, bilgiye, fen ve teknik alanda eğitime erişimini iyileştirmemiz ve daha fazla kız çocuğu ve kadını meteoroloji, hidroloji, oşinografi, iklim ve çevre bilimi alanlarında kariyer sahibi olmaya teşvik etmemiz gerekiyor.

WMO olarak bizler kendimizi bu konuda tutkulu hissediyoruz. Sadece bugün değil her gün...

Hava, su ve iklimde kadınlar

WMO, daha fazla kadını meteorolog ve hidrolog olmaya teşvik etmektedir. Hava ve iklime dirençli toplumlar oluşturmak için çalışan WMO topluluğunda da çok sayıda kadın liderler bulunmaktadır.

Uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde, kadınların teknolojiye, bilgiye, fen eğitimine ve teknik eğitime erişimini iyileştirme ve kadın bilim insanlarının ve teknoloji uzmanlarının konumunu güçlendirme çabası vardır.

Kadınların bilim eğitimine ve teknolojiye eşit erişime sahip olmasını sağlamak, WMO ve Üyeleri tarafından sağlanan hava, su ve iklim hizmetlerinin geliştirilmesi ve küresel topluma hizmet etmesini sağlamak için temel bir katalizördür.

Bu taahhüt, kadınların bilim adamları, teknoloji uzmanları ve hava, su ve iklim hizmetlerinin kullanıcıları olarak konumunu güçlendirir ve kadınların hava ve iklim kararları ve politika oluşturma süreçlerine katılımını artırır.

Kadınlar bilimde başarılı olabilir mi? Aşağıda röportaj yapılan kadınların ezici çoğunlukla olumlu deneyimi, bunu yapabileceklerini kanıtlıyor. Bu kadınlar, kariyerlerinin birçok alanında “ilk” kadın olmak ve başkalarının da kendilerini takip etmesi için tüm engelleri aştı.

WMO topluluğundaki yeni kadın liderler, 2019

Onsekizinci Dünya Meteoroloji Kongresi sırasında WMO topluluğunda kadın rol modellerini teşvik etme eylemlerinin bir parçası olarak, yeni kadın Daimi Temsilcilerin ve yakın zamanda atanan WMO daki Teknik Komisyonlarının kadın liderlerinin deneyimleri öne çıkarıldı.

Onların başarıları, zorlukların üstesinden gelme yolları ve mesleğe olan tutkuları, yeni kadın bilim insanlarına ilham vermektedir ve bu durum kutlamaya ve vurgulamaya değer.

Oşinografi ve deniz meteorolojisinde kadın liderler, 2019

Yakın tarihli bir UNESCO Raporuna göre, kadınlar okyanus biliminde % 38,tüm bilimlerden ise % 10 daha fazla. Cinsiyet açısından çeşitli ve kapsayıcı okyanus bilimi ve deniz meteorolojisi, okyanus uzayındaki sürdürülebilir fırsatları daha iyi anlamak, izlemek, korumak ve bunların kilidini açmak için hayati öneme sahiptir.

Onsekizinci Dünya Meteoroloji Kongresi sırasında 2019 Dünya Okyanuslar Günü’nü “Cinsiyet ve Okyanuslar” temasıyla kutlamak için yapılan eylemlerin bir parçası olarak, WMO, önde gelen kadın oşinograf ve deniz meteorologlarını, sağlıklı okyanuslara benzersiz ve farklı katkılarını ve cinsiyet eşitliğinde ilerlemeyi vurguluyor.

KAYNAK WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram