Basına Kamuoyuna

Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan İngiltere’nin Northumbria Üniversitesi’nde görev yapan matematik profesörü, Valentina Zharkova ve ekibinin  2021-2050 yılları arasında Dünyada buzul çağı yaşanacağı açıklamasına katılmıyoruz.

Güneşteki bu faliyetlerin azalması yada artması Dünyanın sıcaklığında maksimum  % 1 etkili olduğu bilimsel gerçekliktir
 
Valentina Zharkova ve ekibinin hesaplamalarında dayandığı gerekçenin bu yıllar arasında “güneş lekeleri veya güneşteki manyetik dalgaların azalması” olduğu anlaşılmaktadır. Sadece böyle bir gerekçe ile buzul çağı tahmini bize göre gerçeklerden çok uzaktır.  Dünyanın küçük buzul çağını yaşamasında en önemli etken Sırp Bilim adamı Milankovitch teorisinde anlatıldığı gibi üç nedene dayalı olmak zorundadır. Birinci neden; Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesindeki değişim (200.000 yıllık periyod) eliptikten den daireselliğe dönüşüm.  İkinci neden ise; Dünyanın ekseninin eğiminin 22.5 dereceden 24.5 dereceye değişmesi. Üçünçü neden ise;  Dünyanın güneş etrafında dönerken yalpalaması.

Bu değişimler dünyanın güneşe olan uzaklık ve yakınlığını belirlediği için gelen enerjide artış ve azalışlar meydana gelir.   Dünya bu ısınma soğumaları yaklaşık 150.000 yıllık periyodlarda gerçekleştiriyor. Bunlar ölçülmüş değerlerdir. Dünyadaki soğumanın diğer bir nedenide volkanik faaliyetlerin çoğalmasıdır. Bunun sonucu güneşten gelen enerji volkanik küller vasıtasıyla engellenir ve 1-2 yıl soğuma olabilir ama buzul çağı olmaz. Güneşteki enerjinin bitmesi ise dünyanın sonu demektir bu enerjinin bitmesi en az 5-6 milyar sene daha  mümkün görülmemektedir. Bu yıllarda (2021-2050) güneşteki faaliyetlerin artması yada azalması yukarıda anlatılan nedenlerin yanında ihmal edilebilir mertebededir.  

Bu nedenle İngiliz matematikçi Valentina Zharkova ve ekibinin bu tahminine katılmamız mümkün değildir.Ülkemizde MGM tarafından kullanılan hiç bir iklim projeksiyonu, 2021-2050 yılları arasında soğuma olacağını öngörmemektedir. Tam tersine soğumaktan ziyade bir miktar daha ısınma öngörmektedir.

Kamu oyuna saygıyla duyurulur.

                                               Prof. Dr. Orhan Şen                                                     TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası

 

5a4b9be367b0a92374213bb0

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram