VANUATU CUMHURİYETİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNU ULUSLARARASI ADALET DİVANINA GÖTÜRÜYOR

tarafından gönderildi

VANUATU, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNU ULUSLARARASI ADALET DİVANINA GÖTÜRÜYOR.

Başka bir dünya cenneti Vanuatu

Güney Pasifik ada ülkesi olan Vanuatu Cumhuriyeti, Paris İklim Anlaşmasında tanımlanan sera gazlarının atmosfere salınımının azaltılması konusunda “ülkelerin sorumluluklarını daha net bir şekilde açıklayan tavsiye kararlarına ihtiyaç duyduğu için” iklim değişikliği konusunu Uluslararası Adalet Divanına götürmeyi planladı.

Bu yıl Eylül ayında yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında,  Vanuatu Cumhuriyeti Başbakanı Bob LOUGHMAN iklim değişikliğinin ülkesinde yarattığı tahribatları kısaca anlatarak; tavsiye görüşlerini almak amacıyla konunun Uluslararası Adalet Divanına götürülmesini genel kuruldan isteyecek. Mahkemenin tavsiye görüşleri ile bu konudaki uluslararası hukukun ülkeler seviyesinde daha netleşmesi ve sera gazları salınımından sorumlu sektörlerin yüksek duyarlılığı amaçlanıyor.

Vanuatu Devleti, kurulduğu 1980 yılından bu yana iklim değişikliği konusunu hep birinci öncelikleri arasında bulundurdu. Uluslararası toplantılarda, “insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan sera gazı salınımlarında ülke olarak olumsuz katkılarının yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden birisi olduğunu vurguladı. 

En son olarak Vanuatu Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Marc Ati,  14 Mart 2022 tarihinde,  aralarında Vanuatu Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluğu’nun da bulunduğu tüm dünyadaki elçilik ve konsolosluklarına gönderdiği bir mektupla yerleşik oldukları ülkelerdeki hükümet yetkililerine yüksek önem derecesinde bu konuyu aktarmalarını ve desteklerini almalarını istedi. Dış temsilciliklerinin, bulundukları ülkelerde tüm dünyayı ilgilendiren bu konuda kamuoyunu bilinçlendirici kampanyalar yapmasını tavsiye etti. Farkındalık oluşturmaları için temsilcilik sosyal medya hesapları üzerinden bu konuda sürekli paylaşımlar yapmalarını bildirdi.

Vanuatu yetkililerine göre, “eğer hızlı bir şekilde tedbirler alınmazsa, her biri eşsiz güzelliklere sahip Pasifik Ada Ülkeleri yüzyılın ortasına doğru yaşanamaz bir hal alacak, bağımsızlıklarını ve devlet olma özelliklerini kaybedecekler. İklim değişikliği ve sonuçlarına karşı ülkeler günümüz ve gelecek nesillerini korumak için adım atmak zorundadır. Bununla birlikte devletlerin iklim değişikliğine karşı hukuksal sorumlulukları da halen net değildir.”

Vanuatu 2015 yılında karşılaştığı saatteki hızı 280 kilometreye varan kasırga ile çok sayıda insanını kaybetti. Bütün ekili ürünleri telef oldu, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da bu şiddetli kasırgada içler acısı bir şekilde ölüme sürüklendi. Benzer durumu tüm dünya pandemi ile mücadele ederken 2020 yılında tekrar yaşadı. Ülkemiz, yaşanan bu her iki insanlık dramına seyirci kalmadı, yardım elini uzattı. Diğer taraftan Vanuatu 2006 ve 2010 yıllarında “dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülkelerden biri” olarak seçilmişti.

Mehmet ATAR

Vanuatu Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu

Tel: (212) 285 66 88 (Ofis), (534) 815 73 01 (Mobil)

Web: www.vanuatufk.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram