WMO : 150.YILIMIZDA İŞBİRLİĞİMİZ VE DATA ALIŞ VERİŞİ – 23 MART DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ

tarafından gönderildi

Dünya Meteoroloji Günü: Nesiller boyunca hava, iklim ve suyun geleceği

Günümüzün iklim değişikliğine olan tepkisi, gelecek nesillerin hayatını şekillendirecek

23 Mart 2023 (WMO) – 2023 Dünya Meteoroloji Gününde, ” Nesiller boyunca Havanın, İklimin ve Suyun Geleceği ” temasını ele alıyor. Bizi sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve gelecek nesillere daha iyi yarınları miras bırakmaya teşvik ediyor.

Bu temayı işlemek; WMO’nun selefi olan Uluslararası Meteoroloji Örgütü’nün 150. yıldönümünde gerçekleşmektedir. 19. yüzyılın sonlarından telgraflardan süper bilgisayarlara ve uzay teknolojisine kadar geçmiş başarıları, mevcut ilerlemeyi ve gelecekteki potansiyeli ortaya koymaktadır.

Meteoroloji Bilimine ve Uzmanlığımıza olan talep hiç bu kadar yüksek düzeyde olmamıştı. Geçtiğimiz 150 yıl boyunca, Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Hizmetleri, artık hafife aldığımız hava durumu tahminlerinin temelini oluşturan verileri topladı ve bunları standart hale getirdi. WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “WMO veri alışverişinin tarihi, hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmaya yönelik bilimsel işbirliğinin bir başarı öyküsüdür” dedi.

Prof. Petteri Taalas “Hava, iklim ve sular ulusal veya siyasi sınırları tanımıyor. 1873’ten beri Uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyaç, çalışmalarımıza rehberlik etti. Aşırı hava olayları, iklim, su ve diğer çevresel olaylara karşı daha dayanıklı bir dünya için çabalarımız gelecekte de devam edecek” dedi.

Değişen İklim

Yıldönümü aynı zamanda değişen iklimimizi de bize hatırlatmaktadır. Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı, 1873 yılında endüstriyel ve insani faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin başladığı bir dönemde kurulmuştur.

Isıyı hapseden sera gazlarının bir sonucu olarak, ortalama küresel sıcaklık bugün 150 yıl öncesine göre 1,1°C’den fazla daha yüksektir. Havamız daha aşırı, okyanusumuz daha sıcak ve daha asitli, deniz seviyeleri yüksek. Buzullar ve buzlar eriyor. Değişim hızı ne yazık ki giderek artıyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres bir mesajında, “2023, tamircilik değil, dönüşüm yılı olmalıdır” dedi.

Guterres, “Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için her yıl yetersiz kalan eylemlerimiz, bizi sıcaklık artış eşiğine daha da yaklaştırıyor, sistemik riskleri artırıyor ve iklim felaketlerine karşı direncimizi azaltıyor. Ülkeler 1,5 derece sınırını hızla geçerken, iklim değişikliği sıcak hava dalgalarını, kuraklıkları, selleri, orman yangınlarını ve kıtlıkları şiddetlendirirken, deniz seviyesinde bulunan ülkeleri ve şehirleri sular altında bırakmakla ve daha fazla canlı türlerini yok olmaya sürüklemekle tehdit ediyor” dedi.

Guterres, “Bu, sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlamak için eylemlerin, ölçeklendirilmiş hafifletme ve uyum önlemleri yoluyla hızlandırılması gerekiyor” dedi.

Guterres, “Enerji ve ulaşım sistemlerimizi kökten dönüştürmek, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı kırmak ve yenilenebilir enerjiye adil bir geçişi benimsemek anlamına geliyor. Bu, gelişmiş ülkelerin, emisyonları azaltan, yenilenebilir bir geleceğe uyum sağlayan, aşırı hava olaylarına karşı direnç oluşturan ve gelişmekte olan ülkelerin, iklim değişikliğinden kaynaklanan kayıp ve zararlarına finansal ve teknik destek konusunda bir devrim sağlaması anlamına geliyor” dedi.

“Ve bu, iklim felaketlerine karşı erken uyarı sistemlerinin dünyadaki herkesi kapsamasını sağlamak için geçen Dünya Meteoroloji Günü’nde verilen sözü yerine getirmek anlamına geliyor” dedi.

Önümüzdeki beş yıl içinde hayat kurtaran erken uyarı sistemlerinin herkesi kapsamasını sağlamaya yönelik iddialı girişimin arkasında artan bir ivme var. Bay Guterres tarafından 2022 Dünya Meteoroloji Günü’nde başlatılan Herkes İçin Erken Uyarılar Girişimi, Şarm El-Şeyh’teki COP27’de onaylandı ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden, BM ailesinden ve özel sektörden destek aldı.

Gelecek öncelikleri

İyi haber şu ki, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hava tahminlerinin ve hayat kurtaran erken uyarıların doğruluğunu büyük ölçüde artırdı. Büyük veriler, daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir topluluk arasında daha özgürce değiş tokuş ediliyor ve Yapay Zeka gibi yeni araçlar var.

Karar vermeyi desteklemek için küresel iklimi izlemek, simüle etmek ve yansıtmak için önemli ilerlemeler sağlandı.

WMO, Paris Anlaşması’nın uygulanmasını desteklemek için sürdürülebilir ve koordineli bir Küresel Sera Gazı İzleme Altyapısı geliştirmeye çalışmaktadır.

Küresel Atmosfer İzleme ve Entegre Küresel Sera Gazı Bilgi Sistemi himayesinde WMO’nun sera gazı izleme alanındaki uzun süredir devam eden faaliyetlerini genişletecek ve pekiştirecek ve yüzey tabanlı ölçümleri uydularla koordine edecektir.

“Süper bilgisayarlar ve uydu teknolojisi, her zamankinden daha güvenilir hava ve iklim tahmini için yeni ufuklar açıyor. Bulut fiziğini, gelecekteki sel ve kuraklık risklerini ve örneğin Antarktika buzullarının erime hızını daha iyi simüle etmek için kilometre ölçeğinde iklim modellemesini teşvik etmek istiyoruz.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram