WMO’nun konsolide edilen verilerine göre 2021, kaydedilen en sıcak yedi yıldan biri oldu.

Cenevre, 19 Ocak 2022 (WMO)

Ortalama küresel sıcaklıklar 2020-2022 de gerçekleşen La Niña tarafından geçici olarak soğutulmuş olsa da, Dünya Meteoroloji Teşkilatı ( WMO ) tarafından konsolide edilen önde gelen altı uluslararası veri kümesine göre 2021 yılı, kaydedilen en sıcak yedi yıldan biri oldu. Küresel ısınma ve diğer uzun vadeli iklim değişikliği eğilimlerinin, atmosferdeki rekor düzeyde ısı tutan sera gazlarının bir sonucu olarak devam etmesi bekleniyor.

Global temp 2021

2021’de gerçekleşen ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi (1850-1900) seviyelerin yaklaşık 1,11 (± 0,13) °C üzerinde oldu. 2021 yılı, WMO tarafından derlenen tüm veri kümelerine göre, küresel sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 1°C üzerinde olduğu art arda 7. yıldır (2015-2021).

WMO, en kapsamlı ve güvenilir sıcaklık değerlendirmesini sağlamak için altı uluslar arası veri kümesi kullanmaktadır. Aynı veriler, uluslar arası toplumu küresel iklim göstergeleri hakkında bilgilendiren yıllık İklim Durumu raporlarında da kullanılmaktadır.

Özellikle bireysel yıllar arasındaki farklar bazen marjinal olabileceğinden bireysel yılların sıralaması, uzun vadeli olarak düşünülmelidir. 1980’lerden bu yana, her on yıl bir öncekinden daha sıcak oldu. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir.

En sıcak yedi yılın tamamı 2015’ten bu yana geçti ve 2016, 2019 ve 2020 ilk üçü oluşturdu. 2016’da son derece güçlü bir El Niño olayı meydana geldi ve bu da küresel olarak ortalama sıcaklık artışının rekor düzeyde olmasına katkıda bulundu.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas,”Arka arkaya La Niña olayları, 2021 ısınmasının son yıllara kıyasla nispeten daha az belirgin olduğu anlamına gelmektedir. Bununla birlikte 2021, La Niña’dan etkilenen önceki yıllara göre daha sıcak oldu. Sera gazı artışlarının bir sonucu olarak meydana gelen genel uzun vadeli ısınmanın, doğal olarak meydana gelen iklim faktörlerinin neden olduğu küresel ortalama sıcaklıklardaki yıldan yıla değişkenlikten çok daha büyük olduğunu söyledi.

“2021 yılı, Cezayir’in sıcak Sahra Çölü’nde bildirilen değerlerle karşılaştırılabilir, Kanada’da yaklaşık 50°C’lik rekor kıran bir sıcaklık, olağanüstü yağışlar, Asya ve Avrupa’da ölümcül sel ve bazı yerlerde kuraklık ile hatırlanacak. Afrika ve Güney Amerika. İklim değişikliğinin etkileri ve havayla ilgili tehlikelerin her kıtadaki topluluklar üzerinde yaşamı değiştiren ve yıkıcı etkileri oldu” dedi.

Sıcaklık, iklim değişikliğinin göstergelerinden sadece biridir. Diğerleri, sera gazı konsantrasyonlarını, okyanus ısı içeriğini, okyanus pH’ını, küresel ortalama deniz seviyesini, buzul kütlesini ve deniz buzu boyutunu içerir.

WMO, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), NASA’nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (NASA GISS), Birleşik Devletler tarafından geliştirilen ve sürdürülen veri kümelerini (küresel deniz ağlarındaki gözlem alanlarından, gemilerden ve şamandıralardan elde edilen aylık klimatolojik verilere dayanarak) kullanır.

Global temp 2021

WMO ayrıca Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi’nden ve onun Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nden ve Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yeniden analiz veri kümelerini kullanır. Yeniden analiz, atmosferin eksiksiz bir yeniden analizini üretmek için uydular da dahil olmak üzere milyonlarca meteorolojik ve deniz gözlemini modellerden alınan ek değerlerle birleştirir. Gözlemlerin modellenmiş değerlerle birleşimi, kutup bölgeleri gibi verinin az olduğu alanlarda bile, dünyanın her yerindeki herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde sıcaklıkları tahmin etmeyi mümkün kılar.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2021’in kaydedilen en sıcak 5. yıl olduğunu, ancak 2015 ve 2018’den yalnızca marjinal olarak daha sıcak olduğunu tahmin etti. NOAA ve Berkeley Earth, 2021’in nominal olarak en sıcak 6. yıl olduğunu buldu. NASA GISTEMP ve HadCRUT, 2021’i etkili bir şekilde 6. en sıcak yıl olduğunu bildirdi. Japon Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) Yeniden Analizinden elde edilen veriler, 2021’i nominal olarak en sıcak yedinci yıl olarak sıralıyor. Bu veri kümeleri arasındaki küçük farklılıklar, ortalama küresel sıcaklığı hesaplamak için var olan hata payını gösterir.

Sıcaklık rakamları, Nisan 2022’de yayınlanacak olan 2021’deki İklimin Durumu hakkındaki nihai WMO raporuna dahil edilecek. Bu, tüm temel iklim göstergeleri ve seçilen iklim etkileri hakkında bilgileri kapsamaktadır ve Ekim 2021’de yayınlanan geçici bir raporu günceller. COP26 vesilesiyle.

Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklıktaki artışı sanayi öncesi seviyelerin 2°C’nin çok altında tutmayı amaçlarken, sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlama çabalarını sürdürüyor. Sanayi öncesi (1850-1900) seviyelerin 1,11 °C üzerinde, 2021’deki küresel ortalama sıcaklık, Paris Anlaşması’nın önlemeye çalıştığı alt sıcaklık artışı sınırına yaklaşıyor.

La Niña, orta ve doğu ekvator Pasifik Okyanusu’ndaki okyanus yüzey sıcaklıklarının tropikal atmosferik sirkülasyondaki değişikliklerle birlikte büyük ölçekli soğumasını ifade eder. Genellikle hava ve iklim üzerinde El Niño’nun tersine etkileri vardır. La Niña, etkinliğin ikinci yılında tipik olarak en güçlü olan geçici bir küresel soğutma etkisine sahiptir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK:WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram