WMO COVID-19 GÖREV EKİBİNİN ÖNERİLERİ

tarafından gönderildi

WMO COVID-19 Araştırma Görev Ekibi önerilerini yayınladı

WMO COVID-19 Research Task Team issues recommendations

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Görev Ekibi, Meteorolojik ve Hava Kalitesi Faktörleri ile COVID-19 arasındaki etkileşim hakkında öğrenilen derslerin ve kazanılan deneyimin, gelecekteki halk sağlığı acil durumlarına ve pandemilerine yapılacak küresel müdahaleleri bilgilendirmek için bir veri tabanı olarak hizmet edebileceği sonucuna varmıştır.

COVID-19 salgını sırasında, birçok Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisi (NMHS), pandemiyi ve pandemi ile ilgili kararları anlamaya ve yönetmeye yardımcı olmak için yararlı ve uygulanabilir bilgiler sağlamaya çalıştı. Çevresel faktörlerin hastalık bulaşması üzerindeki etkisi hakkında çok az şey bilindiği için, pandeminin başlangıcında WMO, COVID-19 için meteorolojik, iklim ve hava kalitesi bilgilerinin uygun kullanımı konusunda bir COVID-19 Araştırma Görev Ekibi oluşturdu. Bu eylem; Dünya Sağlık Örgütü ve WMO arasındaki mevcut ortak programlama, küresel meteoroloji ve sağlık uzmanları arasındaki işbirliğinin hızla kurulmasına yardımcı oldu.

Araştırma Görev Ekibi şimdi bilgi, yansımalar ve öğrenilen dersler hakkında bir genel bakış sağlayan tavsiyeler yayınladı. WMO topluluğunun bir pandemi veya yerel salgınlar ile halk sağlığı acil durumları sırasında sağlık sektörünü desteklemek için yararlı bilgiler sağlayabileceği göz önüne alındığında, WMO’nun bu yayını COVID-19 için hizmetlerin sağlanması konusunda NMHS’ye tavsiyede bulunmak üzere tasarlandığı görülmektedir..

WMO COVID-19 Görev Ekibinin İlk Raporundan SARS-COV-2 bulaşmasını ve COVID-19 şiddetini etkileyen meteorolojik ve hava kalitesi (MAQ) konusundaki mevcut anlayış durumunu günceller | E-Kütüphane, özellikle Mevsimsellik, Hava Kalitesi ve Bileşik Tehlikeler hakkındaki sorulara atıfta bulunur.

Tavsiyeler, toplumun ihtiyaçlarına hizmet etmek için hava, iklim, su ve çevre hizmetlerinin güçlendirilmesine odaklanan WMO Yürütme Konseyi’nin yıllık oturumu sırasında yayınlandı.

Bilimsel bilgi:

WMO COVID-19 Research Task Team

Meteorolojik ve hava kalitesi (MAQ) sürücülerinin SARS-CoV-2 iletimi ve COVID-19 şiddeti üzerindeki etkisi aktif bir araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Ancak aşı kapsamı, yeni varyantlar, hükümet müdahaleleri ve kişisel koruma önlemleri ve davranışları gibi diğer faktörlerin ana itici güçler olduğu da görülmektedir.

Bununla birlikte, MAQ bilgileri, aşı işleme lojistiği, kapalı alanlarda yeterli havalandırma veya hava filtrasyonu uygulanması, sahra hastanelerinin kurulması ve bileşik çevresel tehlikelerin yönetimi gibi, COVID-19 ile ilgili müdahaleleri tasarlamak ve yürütmek için etkin bir şekilde kullanılabilir.

Mevsimsellik:

Bazı solunum yolu virüslerinin bulaşması, grip ve diğer insan koronavirüsleri de dahil olmak üzere mevsimsel olarak değişir ve salgınlar genellikle ılıman bölgelerde kış aylarında meydana gelir. SARSCoV-2 iletiminin, daha az havalandırılan kapalı alanlarda ve daha fazla insan yoğunluğu nedeniyle ılıman bölgelerde kış koşulları altında tercih edilebileceğine dair ortaya çıkan kanıtlar var. Bununla birlikte, genel risk profilleri üzerindeki mevsimsel etkiye başka faktörler hakim olabileceğinden, sıcak mevsimlerde riskte azalma olduğu da varsayılamaz.

Hava Kalitesi:

Bir dizi epidemiyolojik çalışma, partikül madde (PM), ozon (O3) ve nitrojen dioksit (NO2) dahil olmak üzere hava kirleticilerine uzun süreli maruz kalmanın daha şiddetli COVID-19 semptomları ve daha yüksek olasılık ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Kısa süreli hava kirliliğine maruz kalmanın COVID-19 riskine etkisine ilişkin kanıtlar hala ortaya çıkmaktadır.

Bileşik Tehlikeler:

COVID-19 pandemisi, hava ve iklim riskleriyle birleşerek yerel yetkilileri aşırı hava olaylarını yönetirken hastalık önleme protokollerine uymayı zorlayan çok sayıda daha büyük bütünleşik tehlikeleri oluşturdu. Örnekler arasında büyük ölçekli tahliyeleri gerektiren siklonlar ve kasırgalar, insanların geçici konutlara yerleştirilmesini zorunlu kılan taşkın ve seller ve aşırı sıcaklık olayları gibi ortak iklim kontrollü ortamlarda bulunmaya zorlayan koşullar sayılabilir. Meteorolojik hizmetler, bu tür bileşik tehlike olaylarına hazırlıklı olma ve bunlara yanıt verme konusunda lider bir role sahiptir.

Gelecek planlamaları

Pandemiye verilen olumlu küresel tepki, daha önce rutin olarak erişilemeyen veri setlerine benzeri görülmemiş ve sınırsız bir erişimle desteklendi. Bu tür erişim, mevcut ve gelecekteki müdahalelerin ve kesişen hizmetlerin, effektif olması için devam ettirilmelidir.” diyor brifing notu.

Pandeminin başlangıcındaki veri ve bilgi alışverişi mücadelesi, hava, iklim ve çevre hizmetleri ile akademisyenler, uygulayıcılar, politika yapıcılar ve fon sağlayıcılar dahil olmak üzere halk sağlığı toplulukları arasında uzun vadeli işbirliği kurma ihtiyacını ortaya koymuştur.. Kritik halk sağlığı araştırmalarını ve müdahalesini desteklemek için bu işbirliği devam ettirilmelidir.

Görev Ekibi, risk değerlendirmesi için açık dokümantasyon ve veri setlerinin, yöntemlerin ve çerçevelerin düzenli olarak güncellenmesini önerdi. Birlikte geliştirilen entegre iklim ve hastalık gözetim sistemleri veya gözlemevleri, acil durumlar bağlamında iklim bilimi ve hizmetlerinin etkin kullanımını destekleyebilir. Beklentileri yönetmek ve güncellik ile belirsizlik arasındaki dengeyi göz önünde bulundurarak ortaya çıkan anlayışı sorumlu bir şekilde uygulamak, mevcut ve gelecekte ortaya çıkan halk sağlığı tehditlerini ele almanın önemli bir anahtarıdır.

Görev Ekibi ;“COVID-19 deneyimi, geçmiş deneyimler üzerine inşa etme ve yeni tehditler ortaya çıktıkça bu zorluğu uygun bağlamda ele alma ihtiyacını vurgulamaktadır” demektedir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK:WMO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram