Dağlar Önemlidir ve Kriyosfer Kritiktir

11 Aralık’ta her yıl düzenlenen ve dağ ekosistemlerimizin tüm gezegen için önemine dikkat çeken Uluslararası Dağ Günü’nde zirvelerden vadilere ve Dubai’deki COP28’in çöl manzarasına kadar verilen mesajdır.

Dağlar dünya nüfusunun %15’ine ev sahipliği yapmakta ve dünyadaki biyoçeşitlilik sıcak noktalarının yaklaşık yarısını barındırmaktadır. İnsanlığın ise yarısına tatlı su sağlarlar.

Ne yazık ki iklim değişikliği dağ buzulları için varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır. BM İklim Değişikliği Konferansı COP28’deki bir dizi etkinlikte de bu konu gündeme geldi.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Elena Manaenkova “Kriyosfer, hidrolojik döngümüzün en önemli ama muhtemelen en az öncelik verilen/izlenen bileşenlerinden biridir. Buzullar ve yüksek dağlar, yani su kuleleri eriyor hem de çok büyük bir hızla eriyor,” dedi . Kriyosfer donmuş su için kullanılan bir terimdir ve diğerlerinin yanı sıra kar, (deniz) buzu, buzullar ve permfrostu içerir.

Dünya Buzul İzleme Servisi tarafından izlenen buzulların yaklaşık 40’ı uzun süreli gözlemlere sahiptir ve buzul kütle dengesini tahmin etmek için kullanılmaktadır. 2011-2020 yılları arasında buzul kaybı bir önceki on yılın neredeyse iki katına çıkmıştır. WMO’nun İklimin Durumu 2011-2020 raporuna göre, ölçülen buzullar ortalama olarak yılda yaklaşık 1 metre incelmiştir.

Bhutan gibi ülkeler karbon negatiftir, yani atmosferden saldıkları karbondan daha fazlasını (çoğunlukla orman ve sulak alanlarda depolanmış) sabitlemektedir. Bununla birlikte, iklim değişikliğinin etkilerine, azalan kriyosfere ve sel ve kayma gibi ilgili tehlikelere çok fazla maruz kalmaktadır.

Buzul Koruma Yılı

Tacikistan gibi ülkeler önümüzdeki zorlukları göstermektedir. Tacikistan, başta buzullar olmak üzere geniş su kaynaklarına sahip dağlık bir ülkedir. COP28’de düzenlenen bir yan etkinlikte konuşmacılar, son birkaç on yılda Tacikistan’da binden fazla buzulun yok olduğunu söyledi.

Bu durum, tarımsal üretimin yaklaşık %80’inin sulanan arazilerden elde edildiği ve ülkedeki elektriğin %98’inden fazlasının hidroelektrik santralleri tarafından üretildiği bir ülkede sürdürülebilir kalkınma açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Buzulların geri çekilmesi ve donmuş toprakların çözülmesinden kaynaklanan hidrolojik değişikliklerin etkileri geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşmaktadır.

Bu nedenle Tacikistan, WMO ve BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü tarafından da koordine edilecek olan 2025 Uluslararası Buzul Koruma Yılı’nın ana sponsorlarından biridir.

Dr. Manaenkova, karşı karşıya olduğumuz boşlukların neler olduğunu ve neler yapılması gerektiğini ele aldı.

Permafrost kapsamı, buzul buz hacimleri, deniz, göl ve nehir buzundaki eğilimler ve kar örtüsü değişimi gibi kriyosferik değişkenlerin dağılımı ve özelliklerinin anlaşılmasında önemli boşluklar bulunmaktadır. Yeryüzü gözlem uydularının sağladığı ilerlemelere rağmen, bulut örtüsü ve engebeli araziyle başa çıkma ve çok maliyetli olan yer gözlemleri konusunda büyük zorluklar halen devam etmektedir.

Aynı zamanda, mevcut modellerdeki sınırlamalar ve yerel gözlemlerin eksikliği nedeniyle projeksiyon belirsizlikleri vardır. Kriyosfer değişiminin doğal tehlikeler, altyapı ve ekosistem değişimleri üzerindeki etkilerine ilişkin entegre bir risk değerlendirmesine ihtiyacımız var.

Yüksek dağlar için adaptasyon önlemleri, entegre maliyet-fayda ve uzun vadeli etkinliklerinin sistematik olarak değerlendirilmesindeki boşluklarla birlikte zorludur.

” Tüm bunlar disiplinler arası yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. Yapmamız gerekenler: farkındalığı arttırmak, bilimsel anlayışı geliştirmek, eylemi teşvik etmek ve politika çerçevelerini güçlendirmek. Direnci güçlendirmek için iklim değişikliğine uyum ve azaltıma ve son olarak da önemli ölçüde artırılmış mali desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram