Proje, Doğu Afrika’da direnç oluşturacak.

Proje: Doğu Afrika Bölgesinde Herkes İçin Erken Uyarı Planına Yönelik Hidro-Meteorolojik ve Erken Uyarı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

İklim Riski ve Erken Uyarı Sistemleri (CREWS) girişimi tarafından : Doğu Afrika ve Victoria Gölü çevresindeki altı ülkede hidro-meteorolojik ve Erken Uyarı Hizmetlerini büyütmeye yönelik bölgesel bir projenin finansmanı onaylandı. Proje, BM’nin Herkes İçin Erken Uyarılar girişimi ile de yakından uyumludur.

Doğu Afrika, yıllar içinde sel, kuraklık, toprak kayması ve diğer şiddetli hidro-meteorolojik olaylar gibi doğal afetlerin neden olduğu hava ve iklimle ilgili etkilere karşı daha duyarlı hale getirilmesi gereken çeşitli bir arazi ve iklime sahiptir.

Afrika’nın en büyük gölü olan Victoria Gölü, Doğu Afrika’daki hava ve iklim koşullarını büyük ölçüde etkileyerek dünyadaki konvektif olarak en aktif bölgelerden biri olarak kendi mikro iklimini oluşturur. Victoria Gölü Havzasındaki (LVB) ülkeler genellikle şiddetli gök gürültülü fırtınalar, şiddetli yağışlar, şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar, şimşekler, dolu fırtınaları ve su hortumlarından etkilenir. Kenya, Tanzanya ve Uganda ile çevrili olan göl, başta balıkçılar olmak üzere çevresindeki nüfusun yaklaşık % 25’ini besler.

Dört yıllık sürecek olan ve 7 milyon ABD Doları değerindeki proje, Doğu Afrika Topluluğu’nun (EAC) Erken Uyarı Sistemi Vizyonu 2025’i gerçekleştirmesini destekleyen, Birleşik Krallık, Yabancı Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi tarafından finanse edilen, yakın zamanda tamamlanan HIGHWAY projesinin başarıları üzerine inşa edilecektir. Proje; Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO), BM Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR), Dünya Bankası ile birkaç bölgesel kuruluş ve Burundi, Kenya Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Hizmetleri (NMHS’ler) tarafından uygulanmaktadır. Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda. Proje, ulusal ve yerel bağlama özgü, etki temelli, insan merkezli tahminler ve uyarılar konusunda ülkelerin ve bölgesel kurumların kapasitesini geliştirecektir.

OTOYOLU (HIGHWAY ) projesi kapsamında olmayan iki ülke olan Burundi ve Güney Sudan, hidromet izleme ağlarının, erken uyarı altyapısının ve kurumsal kapasitelerin değerlendirilmesi ve Erken Uyarı Sistemleri ile hidrometin güçlendirilmesi için bir yol haritasının geliştirilmesi dahil olmak üzere faaliyetler yoluyla kurumsal gelişim için destek alacaklardır.

Proje aracılığıyla üstlenilen faaliyetler, projenin somut etkilerini gösterecek olan CREWS değer önermeleri ve temel program göstergeleri ile uyumludur. Aynı şekilde ; WMO ve UNDRR liderliğindeki BM Herkes İçin Erken Uyarı Girişimi ile de uyumludur.

Güney Sudan Meteoroloji Hizmetleri Genel Müdürü Mojwok Ogawi Modo, “Güney Sudan’ın WMO Daimi Temsilcisi olarak, bu geliştirme projesini finanse ettiği için CREWS’e en derin şükranlarımı sunmak istiyorum. EAC’nin hem tek tek ülkeler hem de bir bölge olarak iklim değişikliğine uyum konusundaki kapasitelerini geliştirmesi için çok ihtiyaç duyulan bir fırsat sunuyor. Projenin WMO tarafından yönetilmesi ve Dünya Bankası ve UNDRR ile ortaklaşa yürütülmesi, proje sonuçlarının sağlam bir şekilde uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini garanti ediyor.” dedi

Proje aracılığıyla, aşağıdaki konularda çaba gösterilecektir:

NMHS’lerin kısa vadeli ve şiddetli hava tahminlerinde etki temelli, insan merkezli tahminler ve uyarılar üretme ve sunma kapasitesini artırmak;

EAC üyelerini ortak uyarı protokollerini (CAP) yenileme konusunda desteklenmesi;

Seçilen ülkelerde mevcut erken uyarı çerçevelerini etkinleştirmek için pilot standart operasyonel prosedürler;

Erken eylemin etkinleştirilmesi için tetikleyicileri tanımlamak üzere paydaş platformları geliştirerek ileriye dönük eylemlerin desteklenmesi;

BM Herkes İçin Erken Uyarı Planı ile ilgili yatırım kararlarını desteklemek için bir sosyo-ekonomik maliyet fayda (SEB) çalışması yapılması;

Erken uyarı, erken eylem değer zinciri genelinde toplumsal cinsiyet entegrasyonunun iyileştirilmesi.

WMO Afrika Bölge Ofisi Direktörü Dr. Doktor Agnes Kijazi,”Afrika, değişen iklimden kaynaklanan ciddi zorluklarla yüzleşmeye devam ediyor ve sürdürülebilir kalkınma için özellikle iklim uyumu, afet riskinin azaltılması ve dayanıklılığın inşası alanlarında ortak çabalarımızı hızlandırmamız gerektiğini biliyoruz. Entegre ve etkiye dayalı Erken Uyarı Sistemleri, sürecin kritik bir parçasıdır. Bireylere ve topluluklara olduğu kadar Hükümetlere ve karar vericilere zamanında karar alma ve eylem imkanı sağlayabilir. ” dedi

CREWS girişimi başkanı ve Birleşik Krallık Yabancı Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) Uyum, Doğa ve Direnç başkanı Gerard Howe şunları ekledi: “Bu, üç ülkenin, Tanzanya, Güney Sudan ve Ruanda’nın sahip olduğu bir bölgedeki ilk CREWS yatırımıdır. Mali destek için Sistematik Gözlem Finansman Tesisi (SOFF) tarafından belirlenmiştir. İlgili finansman mekanizmaları arasındaki uyumu ve tutarlılığı göstermek için bir fırsat sağlar. SOFF hazırlığından ve gözlem altyapılarının bakımı için mali destekten yararlanan ülkelerde, CREWS fonları, hava tahminlerinin iyileştirilmesine ve tahminlerin görselleştirilmesi ve uyarıların yayınlanmasına yönelik araçlar gibi erken uyarı hizmeti üretimine ve sunumuna katkıda bulunacaktır. Uganda, Burundi ve Güney Sudan’ın bu desteği alacak olması da ayrıca sevindiricidir.”

Projenin resmi lansmanı bölgede Nisan 2023’te yapılacak ve önemli bölgesel ve ulusal proje katılımcılarını bir araya getirecektir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram