Ani Taşkın Yönlendirme Sistemi (FFGS): Meteoroloji ve Hidroloji Alanında Kadınların Daha Fazla Görev Üstelenmesini Sağlıyor.

Kadınlar küresel nüfusun yüzde 49,7’sini oluşturuyor, ancak bu oran çoğu zaman görmezden geliniyor ve kadınların hakları ihlal ediliyor. Sonuç, gezegen nüfusunun yarısını dışlayan ve ötekileştiren bir dünya – hepimizin daha müreffeh, barışçıl ve sürdürülebilir bir gelecek yaşamasını engelleyecek bir sorun olarak karşımızda duruyor. Hiç şüphesiz bu sorunun temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatmaktadır (UNFPA, 2023).

Artık gezegenimiz üzerinde yaşayan herkesin kabul edeceği gibi iklim değişikliğiyle birlikte yaşadığımız zorluklar daha da artacaktır. İklim değişikliği her ne kadar toplumun tüm kesimlerini etkilese de, sektörler arası etkileri farklılık gösterebilir. Bu durum mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, kadınların hava koşullarıyla ilgili rahatsızlıklara uyum sağlama kapasitesini de engelleyebilir. Dahası, hava olayları daha sık ve şiddetli hale geldikçe, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri de devam etme ve artma potansiyeline sahiptir (Eastin, 2018; Dünya Bankası, 2023).

Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) gibi profesyonel alanlarda, özellikle de küresel ölçekte yeterince temsil edilmediği onlarca yıldır bilinmektedir (UNESCO İstatistik Enstitüsü, Dünya Bankası Toplumsal Cinsiyet Veri Portalı). Meteoroloji, hidroloji ve afet riskinin azaltılması da bu durumdan istisna değildir.

WMO ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA)/Ulusal Hava Servisi (U.S. NWS), Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı/İnsani Yardım Bürosu (USAID/BHA) ve Hidrolojik Araştırma Merkezi (HRC) ortaklığında geliştirilen Ani Sel Rehberlik Sistemi (FFGS) projesi, operasyonel tahmincilere ve afet yönetim kurumlarına küçük ölçekli ani sel tehdidi konusunda gerçek zamanlı bilgilendirici ürünleri sağlamaktadır.

FFGS, dünya çapında 72 ülkeden gelen çeşitli katkılar için bir merkez işlevi görür ve kadınlara özel atölye çalışmaları düzenler ve eğitim oturumları ve toplantılarda eşitliği savunur. Bu uyumlu çaba, Birleşmiş Milletler’in 2027 yılına kadar en savunmasız olanlar da dahil olmak üzere dünyadaki her bireyi erken uyarı sistemleriyle koruma önceliğini ve eşitlikçi bir temsiliyet geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu ilkenin yakın zamandaki bir örneği, 25-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen FFGS Kadınların Güçlendirilmesi Çalıştayı’dır. USAID/BHA tarafından sağlanan finansmanla kolaylaştırılan çalıştay, 6 WMO Bölgesel Birliğinin (RA) tamamını temsil eden Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Hizmetlerinden (NMHS’ler) 16 FFGS kadın uzmanını bir araya getirdi. Pratik liderlik yeteneklerini geliştirmeye yönelik açık bir direktifle, çalıştay iletişim, müzakere ve fikir birliği oluşturma becerilerini geliştirmeye odaklandı. Sonuçlar arasında en önemlisi, 19. Dünya Meteoroloji Kongresi (Cg-19) ve Hidroloji Asamblesi’nde sunulmak üzere önerilen beş eylemi ifade eden Kadının Güçlendirilmesi Bildirisi’nin formüle edilmesiydi.

FFGS Kadın uzmanları tarafından On Dokuzuncu Dünya Meteoroloji Kongresi (Cg-19) ve Hidroloji Asamblesi’ne oluşturulan beş talep.

Kadının Statüsü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres Mart 2023’te yaptığı açıklamada “toplumsal cinsiyet eşitliği giderek daha da bozuluyor. Şu anki mevcut duruma göre 300 yıllık bir fark var ” dedi.

FFGS Kadının Güçlendirilmesi Çalıştayı’nda altı WMO RA’sını temsil eden kadınlar 300 yıl beklemek istemiyorlar.

Kadınların meteoroloji ve hidroloji alanındaki katılımının önümüzdeki dört yıl içinde değişim getirmesi gerektiğini belirttiler..

Kadınların güçlendirilmesi, yönetimde, çalışma yapılarında, programlarda ve hizmet sunumunda toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması, eğitime eşit erişimin sağlanması, afet riskini azaltma girişimlerine aktif ve eşit katılımın ve eşit istihdam fırsatlarının sağlanması, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmamızı sağlayabilir..

Bugün toplumsal cinsiyet eşitliğine yapılan yatırım, aslında ortak geleceğimize yapılan yatırımdır

TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram