WMO İKLİM DURUMU RAPORUNDA YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİMİ

tarafından gönderildi

BM başkanı, WMO iklim raporu lansmanında yenilenebilir enerji girişimini duyurdu

Renewable Energy Action

BM Genel Sekreteri António Guterres, WMO’nun Küresel İklimin Durumu 2021 raporunun lansmanında, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlı bir şekilde başlatmak için yeni ve iddialı beş maddelik bir plan duyurdu. .

WMO’nun amiral gemisi raporu dört temel iklim göstergesinin; deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus sıcaklığı, okyanus asitlenmesi ve sera gazı konsantrasyonlarının 2021’de yeni rekorlar kırdığını gösterdi Rapor, düzinelerce ortağın katkılarını içermektedir. Karar vericileri ve BM iklim değişikliği müzakerelerini bu konuda bilgilendirmektedir.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, “İklim değişikliği insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdittir” dedi. Bir basın toplantısında, raporun iklim göstergeleri, sürdürülebilir kalkınma ve ekosistemler üzerindeki etkileri hakkındaki ana bulgularını sundu.

Climate Indicators break new records in 2021

Guterres; Basın toplantısına verdiği bir video mesajında ​​ raporu “insanlığın iklim bozulmasıyla mücadeledeki başarısızlığının kasvetli bir durumu” olarak nitelendirdi. İklim krizinin 2021’de en kötü etkilerini önlemek için zamanın daraldığını belirtti.

Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji teknolojilerinin kolayca bulunabileceğini ve çoğu durumda kömür ve diğer fosil yakıtlardan daha ucuz olduğunu vurgulayan BM başkanı, enerji geçişini hızlandırmak için beş kritik eylem önerdi ve buna” Dünyanın 21’inci yüzyıl barış projesi” adını verdi. “

Bay Guterres ve İklim Eyleminden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart ana noktaları şu şekilde özetledi:

  1. Yenilenebilir enerji teknolojilerini temel küresel kamu malları olarak ele almak

Bu, fikri mülkiyet kısıtlamaları da dahil olmak üzere bilgi paylaşımı ve teknolojik transferin önündeki engellerin kaldırılması anlamına gelir. Pil depolama konusunda hükümetler tarafından yönetilen, inovasyon ve dağıtımı hızlandırmak için teknoloji şirketlerini, üreticileri ve finansçıları bir araya getiren yeni bir küresel koalisyon olmalıdır.

  1. Yenilenebilir enerji teknolojileri için tedarik bileşenlerini ve hammaddeleri güvenceye alın, büyütün ve çeşitlendirin

Yenilenebilir enerji teknolojisi ve hammadde tedarik zincirleri birkaç ülkede yoğunlaşmıştır ve bu engelin üstesinden gelmek için daha fazla uluslararası koordinasyona ihtiyaç vardır.

  1. Çerçeveler oluşturun ve fosil yakıt bürokrasilerinde reform yapın

BM başkanı hükümetleri güneş ve rüzgar projelerinin onaylarını hızlandırmaya ve düzenlemeye, şebekeleri modernize etmeye, yatırımcılara, geliştiricilere, tüketicilere ve üreticilere kesinlik sağlayan iddialı yenilenebilir enerji hedefleri belirlemeye çağırıyor.

  1. fosil yakıtlara sağladığınız sübvansiyonlardan vazgeçin

Her yıl, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, fosil yakıtların fiyatını yapay olarak düşürmek için yaklaşık yarım trilyon dolar harcıyor ve bu rakam yenilenebilir kaynaklara verilen sübvansiyonların üç katından fazladır.

Guterres ; “İnsanlar pompadaki yüksek fiyatlardan muzdaripken, petrol ve gaz endüstrisi çarpık bir pazardan milyarlarca dolar kazanıyor. Bu skandal durmalı”, diye vurguluyor

  1. Yenilenebilir enerjiye yapılan özel ve kamu yatırımları üç katına çıkmalı

BM başkanı yenilenebilir finansmanı büyütmek için risk azaltımı ve daha fazla esneklik talep ediyor ve bunlara uyum sağlanmasına çalışıyor.

Genel Sekreter, “çok geç olmadan yenilenebilir enerji geçişini hemen başlatmanın zamanı geldi” çağrısında bulundu.

Yenilenebilir enerji ile ilgili WMO Eylemi

Enerji için hava, su ve iklim hizmetleri, enerji geçişinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Enerji üretimi yenilenebilir kaynaklara doğru kaydıkça, bu bilgi hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi üretim tesislerinin konumlandırılması ve işletilmesinde daha değerli hale gelecektir. Gelecekteki enerji güvenliği ve esnekliği, rüzgar değişimi, kuraklıklar, seller, aşırı hava ve iklim olayları vb. gibi iklim değişkenliğinden kaynaklanan yeni risklere maruz kalacaktır.

WMO, Hava, iklim ve su hizmetleri ile net sıfır enerji hedefine yönelik ilerlemeyi desteklemek için çalışmaktadır.

Hava, iklim ve su hizmetleri;

Sürekli, istikrarlı yenilenebilir enerji arzını desteklemek için gereklidir,
Enerji talebinde ve kullanımında daha fazla verimlilik sağlamak için gereklidir,
Enerji sistemlerinin esnekliğinin yanı sıra iletim ve şebeke yönetimi için zorlukların daha iyi yönetimini desteklemek için gereklidir,
Temiz enerji yeniliklerini desteklemek
için gereklidir,

Meteorologlar ile iklim hizmetleri sağlayıcıları ve enerji sektörü kullanıcıları arasında bugün olduğundan daha etkili bilgi alışverişine ihtiyaç vardır. WMO’nun 2022 İklim Hizmetleri Durumu raporu bu nedenle enerjiye odaklanacaktır. Rapor, iklim hizmetlerinin enerji sektöründe karar alma sürecini nasıl ve ne ölçüde bilgilendirdiğini ve sektördeki iklim değişkenliğine ve değişimine uyum sağlama kapasitesini nasıl artırdığını, yenilenebilir kaynaklardan sağlanan arzı artırarak karbondan arındırırken, aynı zamanda bütün sektör genelinde esnekliği nasıl iyileştirdiğini araştıracaktır. Ülkelere ve kalkınma ortaklarına yenilenebilir kaynaklara geçiş olasılıklarını belirlemede yardımcı olacaktır.

WMO ile yakın işbirliği

UN chief announces renewables action plan at WMO State of Global Climate launch

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)’nın Dünya Enerji Geçişleri Görünümü; enerji geçişinin 2030 yılına kadar 85 milyon enerji geçişi ile ilgili yeni iş olanakları yaratacağını tahmin ediyor. Ancak sıcaklıkları sanayi öncesi dönemin 1,5°C eşiğinde tutmak için, 2030 yılına kadar yılda toplam 5,7 trilyon ABD doları enerji geçiş yatırımı yapılması gerekiyor.

BM İklim Eylemi elçisi Bay Hart, WMO basın toplantısında “Gerçekten kritik bir noktadayız” dedi.

Ukrayna’daki savaşın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkisine değindi ve petrol arzını güvence altına almak için acele etmenin, iklim hedeflerini riske atacak bir “yüksek karbonlu geleceğe” kilitlenme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Bay Hart “Yenilenebilir enerjiye hemen başlamanın zamanı geldi. şimdi değilse, o zaman asla,” dedi

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram