WMO İKLİM VE SAĞLIK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİYOR…

tarafından gönderildi

WMO, iklim ve sağlık ile ilgili çalışmalarına hız veriyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, gelişmiş erken uyarı sistemlerine yönelik iddialı bir girişimin parçası olarak, insanları aşırı sıcaklar da dahil olmak üzere iklim ve sağlıkla ilgili tehlikelerden korumaya yönelik faaliyetlerine de hız veriyor..

WMO Yürütme Konseyi, önümüzdeki on yıl içinde entegre iklim ve sağlık bilimi hizmetlerini ilerletmek için yeni bir uygulama planını onayladı. Bu, iklim, hava durumu, hava kirliliği, UV radyasyonu, aşırı olaylar ve diğer çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki etkisini yönetmek için koordineli bir yaklaşımı ifade etmektedir.

WMO ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak bir “İklim ve Sağlık Ofisi ” iklim ve sağlık hakkında bilgi için tek adres olan yeni bir ClimaHealth portalının kurulması da dahil olmak üzere artan sayıda ortak teknik faaliyetleri bulunmaktadır. Bu ortak çalışma , aşırı hava ve iklim değişikliği etkilerindeki artış göz önüne alındığında, insanların sağlığını korumak için son derece önemlidir.

Yürütme Konseyi, sıcaklıklar ve iklimle ilgili ardı ardına gelen ; aşırı sıcaklıklar, orman yangınları ve hava kalitesiyle ilgili sağlık risklerinin anlaşılmasını, erken uyarısını ve risk yönetimini güçlendirme ihtiyacına özel önem vermektedir.

Aşırı sıcaklıklar sessiz bir acil durum olarak görülüyor. Dünya çapındaki en ölümcül hava olaylardan biri aşırı sıcaklıklardır ve milyonlarca insan için tehdit oluşturmaktadır. WMO eylemlerine öncülük eden WMO Hizmetler Komisyonu Başkanı Ian Lisk, sıcak hava dalgalarının geçmişte olduğundan daha sık ve yoğun olduğunu ve başlangıcı ile bitimi arasındaki sürenin de uzadığını belirtti.

“Aşırı sıcaklıklar başta kuraklık, yangınlar, hava kalitesi, su kalitesi, altyapı, tarım, insan ve hayvan sağlığına zarar verme risklerini daha da artırıyor. Bu nedenle, erken uyarılar ve ısı-sağlık eylem planlarının sayısız hayatı kurtarmada kanıtlanmış bir geçmişi olduğu için, BM Herkes İçin Erken Uyarılar girişimi ve iklim uyum stratejilerinin odak alanıdır” demektedir.

Sıcaklık eylem planları, hem kentsel hem de kırsal alanlarda, hem genel nüfus hem de yaşlılar gibi savunmasız gruplar için erken uyarı ve müdahale sistemlerini ve stratejilerini içermektedir..

Dünyanın birçok bölgesinde, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından başarıyla uygulanmıştır. Örneğin, Hindistan ve Pakistan sıcaklık eylem planları ile ölüm oranlarını başarıyla azalttı.

Yürütme Konseyi tarafından kabul edilen yeni karar, aşırı sıcakların yeni BM Herkes İçin Erken Uyarı Girişimi’nin hedef alanlarından biri olduğunu vurguluyor. Gelişmiş aşırı sıcaklık riski yönetimi için bir yol haritası oluşturmak amacıyla WMO’nun faaliyetlerinin – örneğin hava kalitesi, iklim hizmetleri, kuraklık yönetimi, kentsel meteoroloji ve araştırma – daha fazla koordinasyonunun yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Üyeleri, entegre ısı sağlığı erken uyarı sistemleri, etki temelli tavsiyeler ve zaman ölçekleri boyunca ısı risklerini ele alan ve ısıyla ilgili ölüm ve etkileri izleyen planlar geliştirmek için başta sağlık olmak üzere tüm ilgili makamlarla çalışmaya teşvik eder.

WMO, Küresel Isı Sağlığı Bilgi Ağı’nın, DSÖ ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ( NOAA) ile birlikte eş sponsorudur. Bu işbirliği değişen bir iklimde tehlikeli derecede sıcak havanın sağlık risklerini daha iyi yönetmek ve bunlara uyum sağlamak için farkındalığı ve kapasiteyi artırmayı amaçlamaktadır. Daha sıcak bir dünyaya hazırlanmak ve insan sağlığına yönelik sıcaklık risklerini ele almak için yenilikçi çözümler hazırlamak amacıyla 28 Şubat’ta ilk Isı Sağlığı Açık Forumu düzenlendi.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram