Yeni kum ve toz tahmini web sitesi açıldı.

New website for sand and dust storm warnings


Hava durumunu, iklimi, çevreyi ,sağlığı ve dünyanın birçok yerinde ekonomileri etkileyen , Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki kum ve toz fırtınaları tahminlerine ve uyarılarına ve bu büyük tehlikeler hakkında daha fazla bilgi için alabilmek için artan kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yeni bir web sitesi sayesinde artık bu konudaki bilgilere daha kolay erişilebilir.

Web sitesi, WMO’nun Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa Kum ve Toz Fırtınası Uyarı Danışma Merkezi’ni destekleyen İspanya Meteoroloji Devlet Ajansı (AEMET) ve Barselona Süper Bilgi İşlem Merkezi’nden (BSC-CNS) oluşan bir konsorsiyum tarafından işletilmektedir.

Barcelona Toz Bölge Merkezi, operasyonel SDS-WAS ürünlerinin üretilmesinde ve araştırmaların desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Afrika ülkeleri için özel ürünler geliştirmeye ve uyarıları ve tahminleri kullanma ve yayma kapasitesi oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Erken uyarı sistemlerinin ve zarar azaltma planlarının geliştirilmesini desteklemek için özellikle Sahra ve Orta Doğu gibi çöl bölgelerinde doğru bilgi ve tahminlere artan bir ihtiyaç vardır.

2010 yılından bu yana, web sitesi mevcut toz tahminlerine ve gözlemlerine ve ayrıca mineral tozu araştırmalarındaki gelişmelere ilişkin bilgilere erişim sağlamaktadır. Kum ve toz fırtınaları web sitesi yeni web sitesi kullanıcı topluluğu, güneş enerjisi santrali yöneticileri, havacılık uzmanları ve çevre ve halk sağlığı sektörlerinden politika yapıcılar gibi farklı sektörleri kucaklıyor.

Web sitesine yapılan ziyaretlerin sayısı önemli ölçüde artarak ayda yaklaşık 10.000 ziyarete ulaştı. Artan talebi karşılamak için web sitesi tamamen yeniden tasarlandı ve daha fazla işlevsellik ve daha kolay erişilebilirlik sağlandı. Yeni sürüm 20 Ocak 2022’de piyasaya sürüldü ve toz.aemet.es adresinde kullanıcılara açık hale getirildi.

Sand and dust storms - new website

Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa için bölgesel merkez, referans modeli olarak MONARCH atmosferik modelleme sistemini kullanıyor ve topluluk tahminleri birçok ülkeden 12 farklı modeli içeriyor. Bu merkez üç bölgesel merkezden biridir. Diğer ikisi Asya; ve Pan-Amerika’dadır.. Tüm faaliyetler bölgesel düzeyde Bölgesel Yönlendirme Grupları (RSG’ler) ve küresel düzeyde SDS-WAS Yönlendirme Komitesi tarafından koordine edilmektedir.

Kum ve toz fırtınaları, havada büyük miktarlarda mineral toz parçacıkları oluşturan kurak ve yarı kurak bölgelerde meydana gelebilen yaygın meteorolojik tehlikelerdir. Güçlü rüzgarlar tarafından kaldırılan toz parçacıkları, kaynakların yakınındaki bölgelerde görünürlüğü neredeyse sıfıra düşürür ve kara ve okyanus üzerinde birikim yapmadan önce düzenli olarak binlerce kilometrelik mesafelere taşınır.

Troposferdeki (Dünya atmosferinin en alt tabakası) aerosollerin yaklaşık %40’ı rüzgar erozyonundan kaynaklanan toz parçacıklarıdır. Aerosoller, özellikle mineral tozlar, havanın kalitesinin yanı sıra küresel ve bölgesel iklimi de etkiler.

Kum ve toz fırtınaları çevre, sağlık, tarım ve sosyo-ekonomik refah üzerindeki önemli etkileri nedeniyle son yıllarda ciddi bir küresel endişe haline geldi. Etkileri dünyanın birçok bölgesinde hissedilmektedir ve bunlarla mücadele, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) çeşitli hedefleriyle uyumludur.

https://dust.aemet.es/ adresinde bulunan yeni web sitesi tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerden yararlanmanızı öneririz.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram