WMO Küresel Su Kaynaklarının Durumu raporunda nehirler, karadaki su depoları ve buzullar hakkında bilgiler verilmektedir

WMO, değişen bir iklim koşulları altında tatlı su mevcudiyeti hakkında rapor hazırladı.

Cenevre, 29 Kasım 2022

Dünya Meteoroloji Teşkilatı, iklim, çevresel ve toplumsal değişimlerin Dünya’nın su kaynakları üzerindeki etkilerini değerlendirmek için ilk “Küresel Su Kaynaklarının Durumu ” raporunu yayınladı. Bu yıllık envanterin amacı, artan talep ve sınırlı arz çağında küresel ölçekte tatlı su kaynaklarının izlenmesini ve yönetimini desteklemektir.

Rapor, nehir akışlarının yanı sıra büyük seller ve kuraklıklar hakkında da genel bir bakış sunuyor. Tatlı su depolamasındaki değişiklikler için sıcak noktalar hakkında bilgi sağlıyor ve kriyosferin (kar ve buz) kritik rolünü ve savunmasızlığını vurguluyor.

Rapor, yağış düzenlerinin iklim değişikliğinden ve bir La Niña olayından etkilendiği bir yıl olan 2021’de dünyanın çok geniş bölgelerinin normal koşullardan daha kurak olduğunu ortaya koymaktadır. 30 yıllık hidrolojik ortalamayla karşılaştırıldığında, ortalamanın altında akarsu akışı olan alanların, ortalamanın üzerinde olan alanlardan yaklaşık iki katı kadar büyük olduğunu göstermektedir.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas ; “İklim değişikliğinin etkileri genellikle su üzerinden hissediliyor. Artık daha yoğun ve sık yaşanan kuraklıklar, daha fazla ve aşırı seller, daha düzensiz mevsimsel yağışlar ve buzulların daha hızlı erimesini görüyoruz. Bunlar ekonomiler, ekosistemler ve günlük hayatımızın tüm yönleri üzerinde art arda gelen olumsuz etkiler yaratmaktadır. Yine de, tatlı su kaynaklarının dağılımı, miktarı ve kalitesindeki değişiklikler konusunda yetersiz bir anlayış var,” dedi

Prof. Petteri TaalasKüresel ” Su Kaynaklarının Durumu raporu, bu bilgi boşluğunu doldurmayı ve dünyanın farklı yerlerinde su mevcudiyeti hakkında kısa ve öz bir genel bakış sunmayı amaçlamaktadır. Bu, iklim adaptasyonu ve hafifletme yatırımlarının yanı sıra önümüzdeki beş yıl içinde sel ve kuraklık gibi tehlikelerin erken uyarılarına evrensel erişim sağlamaya yönelik Birleşmiş Milletler kampanyasına bilgi sağlayacaktır” dedi.

Şu anda 3,6 milyar insan yılda en az bir ay suya yetersiz erişimle karşı karşıya kalıyor ve bunun 2050’ye kadar 5 milyarın üzerine çıkması bekleniyor. 2001 ile 2018 arasında UN-Water, tüm doğal afetlerin % 74’ünün suyla ilgili olduğunu bildirdi. . Son BM iklim değişikliği konferansı COP27, hükümetleri suyu uyum çabalarına daha fazla entegre etmeye çağırdı, ilk kez suya, kritik önemi kabul edilerek bir COP sonuç belgesinde atıfta bulunuldu.

Raporun ilk baskısı, herhangi bir zamanda bir nehir kanalından akan su hacmi olan nehir akışına bakar. Aynı zamanda karasal su depolamasını da değerlendirir – kara yüzeyi ve yüzey altı üzerindeki tüm su ve kriyosfer (donmuş su).

Bilgiler ve beraberindeki haritalar, büyük ölçüde modellenmiş verilere (maksimum coğrafi kapsama ulaşmak için) ve karasal su depolama için NASA’nın GRACE (Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi) misyonundan uzaktan algılanan bilgilere dayanmaktadır. Modellenen sonuçlar, mevcut olan her için e gözlemlenen verilerle doğrulanmıştır).

Rapor, erişilebilir doğrulanmış hidrolojik verilerin eksikliğini de vurgulamaktadır. WMO’nun Birleşik Veri Politikası, nehir deşarjı ve sınır aşan nehir havzaları bilgileri dahil olmak üzere hidrolojik verilerin kullanılabilirliğini ve paylaşımını hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Akarsu akışı

30 yıllık hidrolojik döneminin ortalamasına bakınca, dünyanın geniş alanları 2021’de normal koşullardan daha kurak geçti ..

Bu alanlar arasında, 2019’dan beri bölgeyi kalıcı bir kuraklığın etkilediği Güney Amerika’nın Rio de la Plata bölgesi, Güney ve Güneydoğu Amazon ve Colorado, Missouri ve Mississippi nehir havzaları dahil olmak üzere Kuzey Amerika’daki havzalar da yer alıyor.

Afrika’da Nijer, Volta, Nil ve Kongo gibi nehirler 2021’de normalden daha az deşarj oldu. Benzer şekilde Rusya, Batı Sibirya ve Orta Asya’daki nehirler 2021’de ortalamanın altında deşarj oldu.

Bazı Kuzey Amerika havzalarında, Kuzey Amazon ve Güney Afrika’da (Zambezi ve Orange), Çin’de (Amur nehri havzası) ve kuzey Hindistan’da normalin üzerinde nehir deşarjı vardı.

İncelenen alanların yaklaşık üçte biri 30 yıllık ortalama ile uyumluydu.

Diğerlerinin yanı sıra Çin’den (Henan eyaleti), kuzey Hindistan’dan, batı Avrupa’dan ve tropikal kasırgalardan etkilenen Mozambik, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerden çok sayıda can kaybına yol açan önemli sel olayları bildirildi.

Etiyopya, Kenya ve Somali, birkaç yıl üst üste, bölgesel bir kuraklığa neden olan ortalamanın altında gerçekleşen yağışlarla karşı karşıya kaldı.

Karasal Su Deposu

Karasal su deposu, kara yüzeyinde ve yer altında bulunan tüm sulardır.

2002 ile 2020 yılları arası değerler ile kıyaslandığı zaman 2021 yılında ABD’nin Batı kıyılarında, Güney Amerika’nın orta kesiminde ve Patagonya’da, Kuzey Afrika ve Madagaskar’da, Orta Asya’da ve Orta Doğu, Pakistan ve Kuzey Hindistanda karasal su depolama normalin altında idi.

Afrika’nın orta kesiminde, Güney Amerika’nın kuzey kesiminde, özellikle Amazon havzasında ve Çin’in kuzey kesiminde normalin üzerindeydi.

Daha uzun vadede değerlendirildiği zaman rapor karasal su depolamasında olumsuz bir eğilime sahip birkaç sıcak noktaya daha işaret etmaktadir. Bunlar arasında Brezilya’nın Rio São Francisco havzası, Patagonya, Ganj ve İndus kaynakları ile güneybatı ABD yer almaktadır..

Buna karşın Büyük Göller Bölgesi, Nijer havzası, Doğu Afrika Rifti ve Kuzey Amazon havzası gibi pozitif bir anomali sergileyen bölgelerde mevcuttur.

Genel olarak, olumsuz eğilimler olumlu olanlardan daha fazladır. Bazı sıcak noktalar, sulama için yeraltı suyunun aşırı çekilmesiyle daha da kötüleşecektir. Kar ve buzun erimesi, Alaska, Patagonya ve Himalayalar da dahil olmak üzere birçok alanda önemli bir etkiye sahiptir.

Kriosfer

Kriosfer (buzullar, kar örtüsü, buzullar ve varsa permafrost) dünyanın en büyük doğal tatlı su deposudur. Dağlar, tahminen 1,9 milyar insan için nehirlerin ve tatlı su kaynaklarının kaynağı oldukları için genellikle doğal “su kuleleri” olarak adlandırılır.

Kriosfer su kaynaklarındaki değişiklikler, gıda güvenliğini, insan sağlığını, ekosistem bütünlüğünü ve bakımını etkilemekte ve ekonomik ve sosyal kalkınma üzerinde önemli etkilere yol açmaktadır. Bu tür değişiklikler aynı zamanda nehir taşkınları ve buzul gölü patlamalarından kaynaklanan ani seller gibi tehlikelere de neden olur.

Artan sıcaklıklarla birlikte, yıllık buzul akıntısı tipik olarak ilk başta genellikle “en yüksek su” olarak adlandırılan bir dönüm noktasına ulaşılana kadar artar ve bu noktadan sonra akıntı azalır. Buzul akışındaki değişikliklerin uzun vadeli tahminleri ve zirve su zamanlaması, uzun vadeli uyum kararları için önemli girdilerdir.

WMO Küresel Su Kaynaklarının Durumu’ndaki gelecekteki değerlendirmeler, kriyosferdeki değişiklikleri ve su kaynaklarının değişkenliğini havza ve bölgesel düzeyde düzenli olarak değerlendirmek için teşvik sağlayacaktır.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram