WMO’nun sıcak hava dalgalarını adlandırmak için acil bir planı yok

Photo taken by Goran Grudić

Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve Üyelerinin en büyük önceliği, doğru tahminler ve erken uyarılarla hayat kurtarmaktır. Bunun son yıllardaki çok başarılı bir örneği, meteoroloji, sağlık, afet yönetimi ve bilimsel topluluklar arasındaki güçlü işbirlikleri ile desteklenen Sıcaklık-Sağlık Erken Uyarıları ve Sıcaklık Eylem planlarındaki iyileştirmelerdir.

WMO, sıcak hava dalgası sıralama ve adlandırma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik mevcut ilginin ve talebin farkındadır. Birleşmiş Milletlerin Hava, iklim ve sudan sorumlu uzman kuruluşu olarak WMO, küresel olarak tanınan extrem hava durumu adlandırma sözleşmelerini koordine etmede liderlik rolü üstlenir. WMO Hizmetleri Komisyonu bu nedenle şu anda sıcak hava dalgalarını adlandırmanın avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirmektedir..

Şu anda, sıcak hava dalgası olaylarının adlandırılması veya adlandırılmasını koordine etmek için üzerinde anlaşmaya varılmış bir uluslar arası sistem veya protokol bulunmamaktadır.

Tropikal siklonlar da dahil olmak üzere farklı türdeki fırtınaların risk yönetimini desteklemek için uluslar arası ve bölgesel adlandırma protokolleri kullanılır. Yanlış adlandırmayı önlemek ve sınır aşan veya bölgesel ölçekli olayların adlandırılmasını koordine etmek için fırtına adlandırma protokolleri ve üzerinde anlaşmaya varılmış hükümetler arası koordinasyon mekanizmaları gereklidir.

Bununla birlikte, tropikal siklon olayları için oluşturulanlar, mutlaka sıcak hava dalgalarına kolayca dönüşmeyebilir. Fırtınaların ve sıcak hava dalgalarının fiziksel yapısındaki ve etkilerindeki önemli farklılıklar nedeniyle, bir tehlike türünü diğeri ile karşılaştırırken veya uygularken dikkatli olunmalıdır.

Sıcak hava dalgası, genel olarak, birkaç gün ve gece boyunca devam eden istatistiksel olarak olağandışı sıcak hava dönemi olarak tanımlanır. Yerel klimatolojik koşullara dayalı endeksler, bir sıcaklık dalgasını nesnel olarak karakterize etmek ve bildirmek için kullanılır. Dünyada bir çok ülkede, yalnızca hava durumu hizmetleri veya halk sağlığı kurumları gibi önceden belirlenmiş bazı ulusal kurumlar, resmi sıcaklık uyarıları yayınlama konusunda ulusal sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. Resmi uyarı sistemleriyle koordineli olmayan sıcak hava dalgalarını sıralamak ve adlandırmak için yapılan bağımsız uygulamalar, sivil koruma protokollerini ve koordinasyon çabalarını aksatma riski oluşturabilir, istenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabilir veya yerleşik sıcak hava danışmanlığı ve müdahale önlemlerinin etkinliğini azaltabilir. Bir ülkedeki resmi sıcak hava danışma sistemleri ile “pilot sıcak hava dalgası adlandırma” faaliyetlerinin koordinasyonu, mevcut genel mesajlaşma ve belirlenmiş operasyonel prosedürler ve protokoller ile herhangi bir karışıklığı ve müdahaleyi önlemek için önerilmektedir.

WMO Calendar Competition - by Kantima Singh

Sıcak hava dalgaları birçok alanda (esas olarak ekstra tropikler ve yüksek enlemler) 10 güne kadar önceden tahmin edilebilir, ancak birçok bölgede (esas olarak tropikler) 3 günlük tahminler yetersizdir. Tahmine dayalı adlandırma, adlandırılmış olayların gerçekte gerçekleşmeyebileceği, daha az şiddetli olabileceği veya farklı yerlerde meydana gelebileceği gibi ek zorluklar yaratır. Bu, potansiyel olarak adlandırma yoluyla artan farkındalığın herhangi bir faydasını baltalayabilir ve yanlış alarmlar oluşturabilir.

Toplulukları önlenebilir sıcaklıkla ilgili hastalıklardan korumak için öncelikle toplumlar, aşırı sıcak hava olayları sırasında yapılması gereken eylemlerin farkında olmalı ve ayrıca yaş, alınması gerekli ilaçlar veya sıcaklık dalgasının altında bile uzun süre ısıya maruz kalmaya neden olabilecek tıbbi durumlar gibi kişisel savunmasızlık faktörlerini tanımalıdır. Çalışmalar, sıcak geceler, uzun süreli mesleki olarak sıcağa maruz kalma ve eforla ısı stresi de dahil olmak üzere, beyan edilen sıcak hava dalgası olaylarının dışında meydana gelen “hafif” sıcak günler ile sıcaklıkla ilişkili hastalık ve ölümün güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir.

İlgili ortaklarla birlikte çalışan WMO, aşırı sıcaklıkla ilgili kılavuzların güncellenmesi ve ilgili aşırı sıcaklık riski iletişim stratejileri dahil olmak üzere sıcak erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesini desteklemeye devam edecektir.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK: WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram