Gezegenimiz için bir kötü haber daha: sera gazı seviyeleri yeni zirvelerine ulaştı

WMO, ölçümlerin başlamasından bu yana metan konsantrasyonlarında en büyük artış kaydedildi.

Cenevre/New York, 26 Ekim (WMO) –

Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) yaptığı basın açıklaması ile ; iklim değişikliğinin en temel göstergelerinden olan üç ana sera gazı olarak bilinen karbondioksit, metan ve azot oksitin atmosferik seviyeleri 2021’de yeni rekor seviyelerine ulaştığını belirtti.

WMO’nun Sera Gazı Bülteni, yaklaşık 40 yıl önce sistematik ölçümlerin başlaması ile birlikte ilk defa 2021’de metan konsantrasyonlarında yıldan yıla gözlenen en büyük sıçramanın kaydedildiğini ortaya koydu. Bu istisnai artışın nedeni henüz net değil, ancak hem biyolojik hem de insan kaynaklı süreçlerin bir sonucu olduğu söylenebilir.

2020’den 2021’e kadar karbondioksit seviyelerindeki meydana gelen artış, son on yılda ortalama yıllık büyüme oranından daha büyüktü. WMO’nun Küresel Atmosfer İzleme ağ istasyonlarından alınan ölçümler, bu seviyelerin 2022’de de tüm dünyada yükselmeye devam ettiğini göstermektedir.

1990 ve 2021 arasında, uzun ömürlü sera gazlarının iklimimiz üzerindeki ısınma etkisi (radyatif zorlama olarak da bilinir) yaklaşık %50 arttı ve bu artışın yaklaşık %80’ini karbondioksit kaynaklıdır..

2021’deki karbondioksit konsantrasyonları milyonda 415.7 (ppm), metan milyarda 1908 (ppb) ve nitröz oksit (N2O) 334.5 ppb idi. Bu değerler, insan faaliyetleri ile birlikte atmosferdeki doğal dengenin bozulmaya başlanmasından önceki sanayi öncesi seviyelerin sırasıyla %149’unu, %262’sini ve %124’ünü oluşturmaktadır.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “WMO’nun Sera Gazı Bülteni, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve küresel sıcaklıkların gelecekte daha da yükselmesini önlemek için acil eylemin muazzam zorluğunun ve hayati gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

Prof. Petteri Taalas,”Metan seviyelerindeki rekor hızlanma da dahil olmak üzere ana ısı tutucu gazların konsantrasyonlarındaki devam eden artış, insanlığın yanlış yöne doğru gittiğini gösteriyor” dedi.

Prof. Taalas “Özellikle fosil yakıt sektöründen kaynaklanan metan emisyonlarının üstesinden gelmek için uygun maliyetli stratejiler var ve bunları gecikmeden uygulamalıyız. Metanın 10 yıldan daha kısa bir ömrü vardır ve bu nedenle iklim üzerindeki etkisi tersine çevrilebilir. İklim değişikliği ve buna bağlı aşırı hava olaylarının ana itici gücü olan ve kutuplardaki buzulların kaybı, okyanusların ısınması ve deniz seviyesinin yükselmesi yoluyla iklimi binlerce yıl boyunca etkileyecek olan karbondioksit emisyonlarını en önemli ve en acil öncelik olarak azaltmalıyız” dedi.

Prof. Taalas,“Sanayi, enerji ve ulaşım sistemlerimizi, kısaca tüm yaşam biçimimizi dönüştürmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor. Gerekli değişiklikler hem ekonomik olarak uygun hem de teknik olarak mümkündür. Fakat Zaman daralıyor” dedi

WMO BM İklim Değişikliği konferansı, COP27, 7-18 Kasım tarihleri ​​arasında Mısır’da. Şarm El-Şeyh’teki konferansın arifesinde, sera gazlarının iklim değişikliğini ve aşırı hava koşullarını nasıl tetiklemeye devam ettiğini gösterecek olan Küresel İklim 2022’nin Geçici Durumu raporunu da sunacak. Biliyoruz ki; 2015’ten 2021’e kadar olan yıllar, bugüne kadar kaydedilen en sıcak yedi yıldı.

WMO raporları, COP27 müzakerecilerini, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2’nin daha altında olmak üzere, tercihen 1.5 santigrat derece ile sınırlamak ve Paris Anlaşması hedefine ulaşmak için daha istekli eylem karar vericileri haline getirmeyi amaçlamaktadır. Ortalama küresel sıcaklık değerimiz şu anda 1850–1900 sanayi öncesi ortalama değerinin 1,1°C üzerindedir..

İklim azaltma çabalarına ilişkin kararlar için sera gazı bilgi temelini güçlendirme ihtiyacı göz önüne alındığında, WMO, ağ tasarımı ve uluslararası değişim de dahil olmak üzere sürdürülebilir, uluslararası koordineli küresel sera gazı izlemesi için bir çerçeve geliştirmek amacı ile daha geniş sera gazı topluluğu ile birlikte çalışmaktadır. Özellikle kara yüzeyi ve okyanus gözlemi ve modellemesi ile ilgili olarak daha geniş bilimsel ve uluslararası toplulukla ilişki kuralması hedeflenmektedir.

WMO, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarını ölçmektedir. Ölçüm değerleri gazların, okyanus ve biyosfer gibi ortamlar tarafından emildikten sonra atmosferde kalanlarıdır. Yani ölçüm değerleri emisyonlarla aynı şey değildir.

BM Çevre tarafından hazırlanan ayrı ve tamamlayıcı “Emisyon Boşluğu Raporu ” 27 Ekim’de yayınlanacak. Emisyon Boşluğu raporu, mevcut ve gelecekteki tahmini sera gazı emisyonlarına ilişkin en son bilimsel çalışmaları değerlendirmektedir. “Olduğumuz yer ile olmamız gereken yer” arasındaki fark, emisyon açığı olarak tanımlanacaktır.

Emisyonlar devam ettiği sürece, küresel sıcaklık yükselmeye devam edecektir. CO2’nin uzun ömrü göz önüne alındığında, emisyonlar hızla net sıfıra düşürülse bile, halihazırda gözlemlenen sıcaklık seviyesi on yıllarca daha devam edecektir.

Bültende Öne Çıkanlar

Karbondioksit (CO2)

Atmosferik karbon dioksit, esas olarak fosil yakıtların yanması ve çimento üretiminden kaynaklanan emisyonlar nedeniyle 2021’de sanayi öncesi seviyenin %149’una ulaştı. 2020’de COVID ile ilgili karantinalardan bu yana küresel emisyonlar toparlanmıştı. 2011-2020 döneminde insan faaliyetlerinden kaynaklanan toplam emisyonların yaklaşık % 48’i atmosferde, % 26’sı okyanusta ve %29’u karada birikmiştir.

Kara ekosistemlerinin ve okyanusların “lavabo” olarak hareket etme yeteneğinin gelecekte daha az etkili olabileceği ve böylece karbondioksiti emme ve daha büyük sıcaklık artışına karşı tampon görevi görme yeteneklerini azaltabileceği endişesi var. Dünyanın bazı bölgelerinde CO2 yutağının karasal kaynaklara geçişi zaten gerçekleşiyor.

Metan (CH4)

Atmosferik metan, iklim değişikliğine en büyük ikinci katkıda bulunan maddedir ve birbiriyle örtüşen kaynaklar ve yutakların çeşitli bir karışımından oluşur, bu nedenle emisyonları kaynak türüne göre ölçmek zordur.

2007’den bu yana, küresel ortalama atmosferik metan konsantrasyonu hızlanan bir oranda artmaktadır. 2020 ve 2021’deki (sırasıyla 15 ve 18 ppb) yıllık artışlar, 1983’te sistematik kayıtların başlamasından bu yana gözlemlenen en büyük artışlardır.

Nedenleri, küresel sera gazı bilim topluluğu tarafından hala araştırılmaktadır. Analizler, 2007’den bu yana metandaki yenilenen artışa en büyük katkının sulak alanlar veya pirinç tarlaları gibi biyojenik kaynaklardan geldiğini göstermektedir. 2020 ve 2021’deki aşırı artışların bir iklim geri bildirimi olup olmadığını söylemek henüz mümkün değil – eğer hava ısınırsa, organik malzeme daha hızlı ayrışır. Suda ayrışırsa (oksijensiz) bu metan emisyonlarına yol açar. Bu nedenle, tropik sulak alanlar daha ıslak ve daha sıcak hale gelirse, daha fazla emisyon mümkündür.

Dramatik artış, aynı zamanda doğal yıllar arası değişkenlikten de kaynaklanabilir. 2020 ve 2021 yılları, tropik bölgelerde artan yağışla ilişkili La Niña olayları görüldü.

Azot oksit (N2O)

Nitröz oksit, üçüncü en önemli sera gazıdır. Okyanuslar, topraklar, biyokütle yakma, gübre kullanımı ve çeşitli endüstriyel işlemler dahil olmak üzere hem doğal kaynaklardan (yaklaşık %57) hem de antropojenik kaynaklardan (yaklaşık %43) atmosfere salınır. 2020’den 2021’e artış, 2019’dan 2020’ye gözlemlenenden biraz daha yüksek ve son 10 yılda ortalama yıllık büyüme oranından daha yüksekti.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram