Her geçen gün daha da artan su ile ilgili tehlikeler daha iyi erken uyarılar gerektirir.

Üst düzey bir BM görevlisi: BM’nin “Herkes İçin Erken Uyarılar ” girişiminin 2027 yılına kadar herkesi tehlikeli hava koşullarından koruma hedefine ulaşmasını sağlamak için hükümetlere “paranızı bu iş için harcamaktan çekinmeyin” dedi.

BM 2023 Su Konferansı’nda üst düzey bir yan etkinlikte konuşan Genel Sekreter’in İklim Eylemi ve Adil Geçiş Özel Danışmanı Selwin Hart, “İnsanların, toplulukların ve ülkelerin hayatları ve geçim kaynaklarını kurtaracak araçlara sahip olmalarını sağlamak için hiçbir çabadan kaçınamayız ve kaçınmamalıyız. İklim krizinin ön saflarında yer alanlara umut vermek için yaşamlarımız boyunca belki de bir kez karşılaşılabilecek olduğumuz bir fırsat var ve bu fırsatı israf etmeyelim ” dedi.

Zor olacak ama küçük bir yatırımlarla bu iş başarılabilir” dedi.

Herkes için Erken Uyarılar girişimi, 2023 ile 2027 yılları arasında 3,1 milyar ABD Doları tutarında yeni hedeflenen ilk yatırımları gerektiriyor – bu meblağ kazanacağımız faydaların yanında çok küçük kalacak bir meblağ. Bu, uyum finansmanı için talep edilen 50 milyar ABD dolarının tabi ki küçük bir rakamdır.

BM Genel Sekreteri, bu yıl en az 30 ülkede uygulanmaya başlayacak girişimin 21 Mart’taki ilk Danışma Paneli toplantısına başkanlık etti.

Sel ve kuraklık gibi suyla ilgili tehlikeler, can kayıplarının ve ekonomik kayıpların çoğundan sorumlu oldukları için Herkes İçin Erken Uyarılar’ın ana odak noktalarından biridir.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas yan etkinlikte, “İklim değişikliğinin etkileri su aracılığıyla hissediliyor. Sel olaylarında artış ve aynı zamanda da kuraklıkta artış gördük. BM çerçevesinde kayıp ve hasardan bahsediyoruz. İklim değişikliğine uyum sağlamanın ve kayıp ve zararlardan kaçınmanın en güçlü bir yolunun Erken Uyarı Sistemlerine yatırım yapmaktır” dedi.

BM Genel Sekreterinin Harekete Geçirme Çağrısına yanıt olarak Suyla İlgili Tehlikelerin Arttığı Bir Dünyada Herkes İçin Erken Uyarı Sistemlerinin Gerçekleştirilmesi sempozyumu, Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR), WMO, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaklaşa düzenlendi.

WMO, UNDRR, IFRC ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Herkes İçin Erken Uyarıların dört ayağından sorumludur ve bu yan etkinliği, meteoroloji, afet riskini azaltma ve insani yardım topluluklarının iletişim ve teknoloji sektörleriyle nasıl güçlerini birleştirdiğini göstermek için kullanmaktadır.

Genel Sekreter’in Afet Riskini Azaltma Özel Temsilcisi ve UNDRR Başkanı Mami Mizutori, “Risk herkesi yakından ilgilendirmektedir” dedi.

Etkinlik, Mısır, Tacikistan ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri tarafından, bu ülkelerden ve Japonya ve Hollanda’dan bakanlar ve üst düzey yetkililer tarafından girişime bağlılıklarını dile getirerek desteklendi.

Suyla ilgili tehlikeler için Herkes İçin Erken Uyarılar, WMO’nun 24 Mart’ta sona eren BM 2023 Su Konferansı’nda verdiği taahhütlerden biridir.

Dört Temel Konu

1-UNDRR liderliğinde ve WMO’nun desteğiyle , Afet riski bilgisi ve yönetimi (374 milyon ABD Doları): tehlikeler, güvenlik açıkları ve eğilimler hakkındaki bilgileri artırmak için veri toplamayı ve risk değerlendirmeleri yapmayı amaçlar.

Ülkelerin, çoklu tehlike erken uyarı sistemlerinin dört aşamasının tamamında yol gösterici stratejiler geliştirmek ve stratejileri uygulamak için kaynakları, teknolojiyi ve kapasiteyi harekete geçirmek için yardıma ihtiyacı var. Güvenlik açığı verileri, insan sağlığı, ekosistem sağlığı ve cinsiyet bilgileri de dahil olmak üzere erken uyarı sistemlerine entegre edilmelidir. Bayan Mizutori, mümkün olduğunda, erken uyarı sistemlerinin sosyal koruma sistemleriyle bağlantılı olması gerektiğini söyledi.

2- Tehlikelerin tespiti, gözlemlenmesi, izlenmesi, analizi ve tahmin edilmesi (1,18 milyar ABD doları). Tehlike izleme ve erken uyarı hizmetleri geliştirin. BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve BM Çevre Programı’nın (UNEP) desteğiyle WMO liderliğindedir.

Şu anda WMO Üyelerinin yalnızca yarısı erken uyarı sistemlerine sahip ve küresel temel gözlem sisteminde büyük boşluklar var. WMO, İklim Riski Erken Uyarı Sistemleri (CREWS) Girişimi ve Sistematik Gözlemler Finansman Tesisi’ni (SOFF) büyütmeye çalışıyor. Taalas, “Arzumuz 2027 yılı sonuna kadar Erken Uyarı Sistemleri ile yüzde 100 kapsama sahip olacağız” dedi. Taşkın ve kuraklıkların daha iyi izlenmesi ve tahmin edilmesi, Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Hizmetlerinin kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan bu ayağın bir parçasıdır “dedi.

3-Yaygınlaştırma ve iletişim (550 milyon ABD doları). Risk bilgilerini, ihtiyacı olan herkese ulaşacak, anlaşılır ve kullanılabilir olacak şekilde iletir. IFRC, UNDP ve WMO’nun desteğiyle ITU liderliğinde.
Radyo, televizyon, mobil ağlar, sosyal medya, sirenler üzerinden uyarı gönderen çok kanallı bir yaklaşım, bir uyarının etkinliğini artırır ve risk altındaki toplulukların çeşitliliğinin ele alınmasına yardımcı olur. Genel uyarıları değiş tokuş etmek için standartlaştırılmış bir veri formatı olan Ortak Uyarı Protokolü (CAP) kullanır.

2022’de dünya nüfusunun yüzde 95’inin mobil geniş bant ağlara erişimi vardı ve nüfusun yaklaşık yüzde 75’inin cep telefonu var. Bu da mobil ağları, risk altındaki bir bölgede bulunanları hedef alabilen güçlü iletişim kanalları haline getiriyor. Ancak çok az sayıda gelişmekte olan ülkede göreceli olarak düşük maliyetli sistemler var. Öncelikle bu durumu değiştirmek zorundayız.

“ITU’nun mobil ve uydu endüstrisi de dahil olmak üzere kamu ve özel sektör üyelerinden oluşan benzersiz üyeliğinden yararlanmayı, mevcut olanı inşa etmeyi ve son kilometreyi kapatmak, maliyetleri azaltmak ve boşlukları ele alıp aşmak için yenilikçi çözümlere bakmayı umuyoruz. Kimse geride kalmayacak. ITU New York Ofisi Başkanı Ursula Wynhoven, “Buna, eyleme geçirilebilir uyarıların yayılmasını ölçeklendirmek için Yapay Zeka fırsatlarının araştırılması da dahildir” dedi.

4-Hazırlık ve müdahale (1 milyar $): Ulusal ve topluluk müdahale kapasiteleri oluşturun. Risk Bilgili Erken Eylem Ortaklığı (REAP), İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteğiyle IFRC liderliğinde, ve Dünya Gıda Programı (WFP).

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chap, Mart 2023’te Malavi ve Mozambik’te 200’den fazla insanı öldüren, evleri ve altyapıyı tahrip eden veya bunlara zarar veren Tropik Siklon Freddy örneğini tekrar gösterdi. Fırtına öncesinde, Malavi Kızıl Haçı, radyo ve hoparlörlü araçlar aracılığıyla uyarılar yayınlayarak hükümeti destekledi. Geçici barınak, yiyecek ve hijyen ve sanitasyon malzemeleri stoklarını önceden konumlandırarak ve nakit yardımı da dahil olmak üzere insanları tehlikeli bölgeleri boşaltmak ve daha yüksek yerlere taşınmak için destekleyerek erken ve öngörülü eylemleri etkinleştirdi.

“Freddy Kasırgası’nın etkileri korkunç olsa da önceden belirlenmişti. Yine de, erken uyarılar ve eylemler olmasaydı, meydana gelebilecek yıkım hayal bile edilemezdi” dedi.

Erken uyarı ve erken eylem planlarının ve sistemlerinin insan merkezli olmasını ve planlama ve uygulamanın sürücü koltuğuna toplulukları yerleştirmesini sağlamak hayati önem taşımaktadır. Buna, toplulukların bir afet öncesi ve sonrasında harekete geçmek için organize, eğitimli ve donanımlı olmasını sağlarken , güvenilir kanallar üzerinden hedefe yönelik, eyleme geçirilebilir rehberlikle sunulan, topluluk risklerini dikkate alan tahmin ve uyarılar dahildir.

Chapagain, “Erken uyarı sistemlerine, erken uyarıların erken harekete yol açtığı yerel ve ulusal müdahale yeteneklerinin eşlik etmesini sağlamak için çaba göstereceğiz” dedi.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram