Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi, Hava, İklim, Su ve Çevre ile ilgili sürekli artan ihtiyaçları karşılamak için hizmetleri güçlendirmeye ve ölçeklendirmeye odaklanarak 14-25 Haziran tarihleri ​​arasında sanal oturumlarla toplanıyor.

WMO Data Policy

Toplantılar boyunca ; Tahminleri destekleyen küresel gözlem sistemindeki boşlukları kapatmak, WMO veri politikasını, hidroloji için bir eylem planını ve sürdürülebilir finansmanına yönelik güncellemeleri tartışılacak.

Yürütme Konseyi’nin sonuçları, WMO’nun afet riskinin azaltılması, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği konusundaki küresel gündeme katkısının keskinleştirilmesine yardımcı olacaktır. Yürütme Konseyi, 21. yüzyılın zorlukları ve fırsatlarıyla yüzleşmeyi daha akıcı ve amaca uygun hale getirmek için WMO’nun yapısındaki reformların sağladığı ilerlemeyi değerlendirecektir. Ayrıca, WMO bölgesel konsepti ve yaklaşımlarının kapsamlı bir incelemesini tartışacaktır.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “Küresel olarak, WMO uzmanlığına duyulan ihtiyaç son birkaç yıldır sürekli büyüyor” dedi. Taalas ayrıca ;WMO’nun artan sera gazı konsantrasyonlarını ve sonuçta ortaya çıkan iklim değişikliği göstergelerini ve daha aşırı hava ve su ile ilgili tehlikeler dahil olmak üzere tüm etkilerini izlediğini belirtti.

Prof. Taalas. “193 WMO Üyesinin sadece yaklaşık olarak yarısı, daha aşırı hava koşullarının zorluklarını karşılamak için son teknolojiye sahip çoklu erken uyarı hizmetlerine sahiptir. Özellikle Afrika ve ada devletlerinde veri ve hava durumu gözlemlerindeki ciddi boşluklar, o bölgelerde ve küresel olarak erken uyarıların doğruluğu üzerinde de büyük bir olumsuz etkiye sahiptir. Temel ölçüm ve gözlem ağlarına yatırım yapmamız gerekiyor” dedi

Prof. Taalas, hizmetlere ve tahminlere yönelik talepteki artışı karşılamak için hava, iklim, su ve okyanus verilerinin değişimini iyileştirmenin ve küresel bir gözlemin sürdürülebilir olmasını sağlamak zorunda olduklarını söyledi. Bunun için devam eden Kamu-Özel Katılım stratejisi aracılığıyla özel sektörle işbirliğinin bu konuda kilit rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Prof. Taalas ; İklim değişikliğine uyum için fon sağlanması da hayati önem taşıyacağını ayrıca WMO’nun dayanıklılığı güçlendirme çalışmalarına devam edeceğini söyledi. BM insani yardım sistemine desteği artırmak için afet riskinin azaltılması için yeni bir mükemmellik merkezi kuracağını ve iklim değişikliğinin suyla ilgili zorluklarına bütünleşik bir yaklaşım sağlamak için yeni bir Su ve İklim koalisyonu kuracağını söyledi.

İklim Değişikliği

Yürütme Konseyi oturumu öncesinde, Prof. Taalas, Kasım ayında Glasgow, İngiltere’de gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler iklim değişikliği müzakereleri (COP26) Başkanı Alok Sharma ile görüştü. WMO’nun iklim değişikliğine uyum ve hafifletme konusunda tavsiyelerde bulunmada aktif bir rol oynayacağını vurguladı.

11-13 Haziran tarihlerinde İngiltere’nin ev sahipliğinde düzenlenen G7 toplantısının liderlerinin gündeminde de iklim değişikliği konusu ön sıralarda yer aldı.

G-7 tarafından yayınlanan sonuç bildirisinde, “İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının benzeri görülmemiş ve birbirine bağlı krizleri, insanlar, refah, güvenlik ve doğa için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor” dedi.

Birleşik Veri Politikası

İklim değişikliği, aşırı hava koşullarının artan sıklığı ve etkisi, toplumun tüm sektörlerinin ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri desteklemek için hava, iklim ve su izleme ve tahmin verilerine olan talepte ciddi bir artışa neden oldu.

Dünyanın her yerinden gözlem verilerinin ve diğer veri ürünlerinin tüm WMO Üyeleri arasında ücretsiz ve sınırsız değişimi, geleneksel hava, iklim ve su aktivitelerinin ötesindeki uygulama alanlarından gelen bu artan talebi karşılamak için güncellenmeli ve güçlendirilmelidir. Bu nedenle WMO veri politikası, atmosferik bileşim, okyanuslar, kriyosfer ve uzay havası gibi alanları barındıracak şekilde gelişmelidir.

Yürütme Konseyi, WMO topluluğunun tüm Dünya sistemi bileşenlerinin izlenmesini ve tahminini güçlendirmesine ve daha iyi sürdürmesine yardımcı olacak önerilen bir veri politikası güncellemesini dikkate alacak ve bunun sonucunda büyük sosyoekonomik faydalar sağlayacaktır. Bu, tüm WMO Üyelerinin seçim bölgelerine daha iyi, daha doğru ve zamanında hava ve iklimle ilgili hizmetler sunmasını sağlayacak her tür çevresel verinin alışverişine yol açacaktır.

Gözlemler

Küresel Temel Gözlem Sistemi, hava durumu tahminlerinin kalitesi üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahip olacak ve böylece dünyanın her yerindeki vatandaşların güvenliğini ve refahını iyileştirmeye yardımcı olacak en temel yüzey tabanlı verilerin kullanılabilirliğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Önerilen Sistematik Gözlem Finansman Kolaylığı (SOFF), en savunmasız ülkeleri gözlem veri boşluklarını doldurmaları ve gözlem sistemlerini uzun vadede sürdürmeleri için desteklemeyi amaçlamaktadır. Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (SIDS) ve En Az Gelişmiş Ülkeler’deki (LDC’ler) gözlem veri boşluklarının ilk 5 yıllık bir dönemde doldurulması için 400 milyon ABD Doları gerektiği tahmin edilmektedir. Amaç, SOFF’u Kasım 2021’de COP26’da 200 milyon ABD Doları tutarında bir başlangıç ​​taahhüdü ve daha sonra artırılacak 200 milyon ABD Doları tutarında duyurmaktır.

Su ve İklim Koalisyonu

EC, WMO’nun Dünya sistem yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olarak önerilen on yıllık Hidroloji Vizyonu ve Stratejisini ve sekiz uzun vadeli hedefi olan bir Eylem Planını inceleyecektir. WMO’nun su sorunlarını ele almak için öncülük ettiği yeni bir Su ve İklim Koalisyonu tartışılacak. On BM kuruluşu, Su ve İklim Liderleri Grubu tarafından desteklenen koalisyona katılmakla ilgileniyor.

ECCouncil2021

Bugün 2 milyardan fazla insan su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşıyor ve iklim değişikliğinin etkileri suyla ilgili afetlere karşı savunmasızlığımızı, toplumsal ihtiyaçlarımızı ve sağlıklı bir dünya için gelecekte suya olan talebi daha da arttıracak.

TMMOB

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYNAK : WMO


Facebook
Twitter
YouTube
Instagram