Yardımcı Organlar

Günümüzde teknoloji ve iletişim araçlarının hızlı gelişimi sonucu, derlenen ve öğrenilen her bilgi, yerini hızla yeni yeni bilgilere bırakmak durumundadır.  Sosyal Medya kullanımı halkın büyük bölümü tarafından benimsenerek en büyük kitle iletişim aracı olmuştur. Bu amaçla; mesleki, bilimsel, teknik araştırma ve uygulamalar ile toplumsal haber ve değerlendirmelerin paylaşılarak, üyelerin bilgi ve deneyimlerinin arttırılmasına katkı sağlamak, meteoroloji okur-yazarlığının toplumda artmasını sağlamak, mevcut iş kollarımıza sahip çıkmak, yeni iş kolları ve fırsatları yaratmak amacıyla Meteoroloji Mühendisleri Odası Sosyal Medyayı etkin ve verimli kullanmak, e-bülten, e-dergi, kitap vb. yayınlar üretmek, İl Temsilciliklerimizin daha etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla illerinde mesleğimizle ilgili ihtiyaç duyulan konular üzerine bilimsel panel, sempozyum vb. düzenlemek ve tüm bunları planlarken bilimsellikten ödün vermeden TMMOB’nin yönetmeliklerinde yer alan ilgili mevzuatlara dayanarak Oda Yönetim Kuruluna bağlı aşağıda isimleri belirtilen YARDIMCI ORGANLAR (Kurullar/Komisyonlar) oluşturulmuştur:

 • Bilim ve Etik Kurulu
 • Koordinasyon Kurulu
 • Yayın Kurulu
 • Tanıtım ve Sosyal Medya Komisyonu
 • Bilimsel Toplantı ve Organizasyon Komisyonu
 • Mesleki Eğitim Komisyonu
 • Mevzuat Komisyonu
 • Kadın Çalışma Komisyonu
 • Öğrenci Komisyonu
 • Arşiv Komisyonu
 • Meteoroloji Mühendisliği İhtisas Kurulu
 • Hidroloji Komisyonu
 • Enerji Komisyonu
 • Hava Kalitesi ve ÇED Komisyonu
 • Tarım ve Orman Meteorolojisi Komisyonu 
 • Havacılık Meteorolojisi Komisyonu
 • Hava Tahmini Komisyonu
 • Denizcilik Meteorolojisi Komisyonu
 • İklim Değişikliği Komisyonu
 • Hidro-Meteorolojik Afetler Komisyonu
 • Meteorolojik ve Hidrolojik Ölçüm Sistemleri Komisyonu
 • Şehircilik Meteorolojisi Komisyonu

Son Yazılar

Yükleniyor…
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram